: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ Quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
03:00:40 26/02/2019

Đảng Xã hội chủ nghĩa dẫn đầu trong cuộc bầu cử Quốc hội Moldova

Theo kết quả kiểm phiếu sơ bộ, đảng Xã hội chủ nghĩa (PSRM) với đường lối ủng hộ quan hệ chặt chẽ với Nga đang dẫn đầu trong cuộc bầu cử Quốc hội Moldova, nhưng số phiếu mà đảng nhận được chưa đủ để chiếm thế đa số trong cơ quan lập pháp nước này.