: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ Quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
06:00:34 19/10/2019

Israel: Đảng Xanh-Trắng từ chối tham gia Chính phủ thống nhất mở rộng

Ông Benny Gantz, lãnh đạo đảng liên minh Xanh-Trắng, đã từ chối đề xuất tham gia Chính phủ thống nhất mở rộng do Thủ tướng Benjamin Netanyahu đưa ra.