: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ Quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
06:00:58 28/08/2019

Ngân hàng Trung ương Ấn Độ (RBI) chi 24,5 tỷ USD cho Chính phủ

Trong khoản tiền 24,5 tỷ USD thì 17,1 tỷ USD là khoản dư và 7,4 tỷ USD khoản dự phòng vượt quy định của RBI.