: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ Quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
06:00:58 28/08/2019

Ngân hàng Trung ương Ấn Độ (RBI) chi 24,5 tỷ USD cho Chính phủ

Trong khoản tiền 24,5 tỷ USD thì 17,1 tỷ USD là khoản dư và 7,4 tỷ USD khoản dự phòng vượt quy định của RBI.

Thông báo của RBI nêu rõ khoản chi này được công bố dựa trên những khuyến nghị từ một ủy ban chuyên gia được thành lập hồi tháng 12/2018. Khoản chi từ RBI sẽ giúp Chính phủ Ấn Độ điều chỉnh cơ cấu vốn cho các ngân hàng công, thiết lập một cơ chế tài chính phát triển cho cơ sở hạ tầng, giảm vay nợ trên thị trường và tránh đợt phát hành trái phiếu chính phủ ở nước ngoài.

Hoài An