: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ Quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
06:00:53 11/07/2019

Nguy cơ thế giới lỡ mục tiêu xóa đói nghèo vào năm 2030

Các chuyên gia Liên hợp quốc nêu rõ tỷ lệ người dân thuộc diện đói nghèo cùng cực trên thế giới đã giảm mạnh từ mức 35,9% của năm 1990 xuống còn 9,9% năm 2015.