: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ Quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
08:00:53 31/01/2019

UNICEF kêu gọi viện trợ giúp 41 triệu trẻ em trên thế giới

Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) kêu gọi viện trợ nhân đạo 3,9 tỷ USD nhằm giúp đỡ 41 triệu trẻ em tại 59 quốc gia trên thế giới.