Tinh giản biên chế để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức

Hải Dương

Đoàn khảo sát BCĐ TW về quản lý biên chế giai đoạn 2021-2026 đã có buổi làm việc với Thành uỷ Hải Phòng về việc thực hiện quản lý biên chế giai đoạn 2021- 2026, đề xuất biên chế giai đoạn 2022-2026.

Ngày 6/12, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư TW Đảng, Chánh án TAND tối cao, Uỷ viên BCĐ TW về quản lý biên chế giai đoạn 2021 – 2026 Nguyễn Hoà Bình cùng Đoàn khảo sát BCĐ TW về quản lý biên chế giai đoạn 2021-2026 đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành uỷ Hải Phòng về việc thực hiện quản lý biên chế giai đoạn 2021- 2026, đề xuất biên chế giai đoạn 2022-2026.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hải Phòng Đỗ Mạnh Hiến báo cáo Đoàn công tác nêu rõ, giai đoạn 2021-2026, Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng đã chỉ đạo kịp thời việc triển khai thực hiện các nghị quyết về tinh giảm biên chế.

Trong đó, các cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị đã sắp xếp tổ chức bộ máy ngày càng tinh gọn; các đơn vị sự nghiệp công lập được sắp xếp, đổi mới bảo đảm hợp lý hơn. Quá trình thực hiện công khai, dân chủ, bảo đảm nguyên tắc, trình tự tạo được sự đồng thuận các cấp, các ngành và cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức. Bước đầu giảm được tỷ lệ số người làm việc ở nhóm lãnh đạo, quản lý và phục vụ, tăng tỷ lệ số người làm việc ở nhóm chuyên môn, nghiệp vụ…

Đoàn khảo sát BCĐ TW về quản lý biên chế giai đoạn 2021-2026 đã có buổi làm việc với Thành uỷ Hải Phòng.
Đoàn khảo sát BCĐ TW về quản lý biên chế giai đoạn 2021-2026 đã có buổi làm việc với Thành uỷ Hải Phòng.

Thành uỷ Hải Phòng đề nghị Trung ương sớm ban hành các quy định về quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, chức năng, nhiệm vụ thay thế các quy định cũ không còn phù hợp sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị theo Nghị quyết số 18, Nghị quyết số 19 Hội nghị Trung ương 6 khóa XII; đề nghị Ban Tổ chức Trung ương, Bộ Nội vụ, các bộ ngành Trung ương sớm có văn bản hướng dẫn về danh mục vị trí việc làm trong cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập; đề nghị Chính phủ sớm ban hành khung tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo để các địa phương cụ thể hóa và tổ chức thực hiện...

Về xác định biên chế của hệ thống chính trị giai đoạn 2022 - 2026, Hải Phòng đề nghị Ban Tổ chức Trung ương xem xét khi giao biên chế cho các cơ quan khối Đảng, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội ở địa phương cần tách số lượng hợp đồng lao động theo Nghị định 68; đề nghị xem xét bổ sung cơ chế giao cho các địa phương tự chủ về ngân sách được tự quyết định số lượng người làm việc hưởng lương từ nguồn thu sự nghiệp đối với đơn vị sự nghiệp tự bảo đảm một phần chi thường xuyên thuộc phạm vi quản lý mà không phải báo cáo Bộ Nội vụ thẩm định; đề nghị bổ sung biên chế đối với những nhiệm vụ mới, phát sinh theo quy định của Trung ương để địa phương có nhân lực thực hiện nhiệm vụ ...

Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư TW Đảng, Chánh án TAND tối cao Nguyễn Hòa Bình cho biết, thời gian qua, Trung ương Đảng, Bộ Chính trị ban hành nhiều Chỉ thị, Nghị quyết về quản lý bộ máy, tinh giản biên chế, nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý bộ máy, về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập… Thực hiện các Nghị quyết của Trung ương, Bộ Chính trị, hầu hết các tổ chức Đảng, các địa phương việc sắp xếp và nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền được triển khai rất quyết liệt; việc tinh giản biên chế cũng làm rất nghiêm túc. Việc tinh giản biên chế là bước quan trọng để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, đổi mới mạnh mẽ hơn nữa chế độ, chính sách tiền lương.

Hải Phòng đã quyết liệt trong thực hiện các Nghị quyết của Trung ương về tinh giảm biên chế. Trong quá trình thực hiện có nhiều sáng tạo, đã quan tâm rà soát, điều chỉnh các tổ chức bộ máy trong phạm vi, đã kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thực hiện. Kết quả đạt được cơ bản hoàn thành chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng đề ra như tinh giản biên chế khối đảng, chính quyền.

Uỷ viên BCT, Bí thư TW Đảng, Chánh án TAND tối cao, Uỷ viên BCĐ TW về quản lý biên chế giai đoạn 2021-2026 đề nghị Hải Phòng trong thời gian tới thực hiện tốt các Nghị quyết của Đảng về quản lý bộ máy, tinh giản biên chế, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị theo nguyên tắc không cào bằng, giảm có trọng tâm, trọng điểm để giảm áp lực chi ngân sách thường xuyên. Tinh gọn gắn với nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; thành phố nên phân cấp cho địa phương tự chủ trong việc tinh giản biên chế…các kiến nghị, đề xuất của Hải Phòng, Đoàn khảo sát tiếp thu và sẽ tổng hợp chung để báo cáo Bộ Chính trị.

Tin liên quan

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Xem nhiều nhất