Tỉnh ủy An Giang kỷ luật hàng loạt cán bộ lãnh đạo huyện, thị có vi phạm

UBKT Tỉnh ủy An Giang xem xét, kết luận vi phạm đối với tổ chức đảng và đảng viên theo thẩm quyền. Các đảng viên bị kỷ luật như Bí thư và Phó Bí thư Đảng ủy Thị trấn Chợ Mới, Giám đốc Sở Công Thương, nguyên Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Nghề An Giang…

 

Tại các kỳ họp thứ: 34, 35 và 36 (tổ chức vào các ngày 15, 21, 25 và 26/8), UBKT Tỉnh ủy An Giang đã xem xét, kết luận một số nội dung như sau:

Xem xét kết luận kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Trường Cao đẳng Nghề An Giang và các cá nhân có liên quan nhiệm kỳ 2010-2015 và 2015-2020.

Đối với tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy Trường Cao đẳng Nghề An Giang: Ban Thường vụ Đảng ủy Trường Cao đẳng Nghề An Giang đã có vi phạm, khuyết điểm nghiêm trọng trong lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát hoạt động của Ban Giám hiệu Trường trong thực hiện không đúng trình tự quy định về tinh giản biên chế, việc thực hiện đầu tư, mua sắm phần mềm ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và đào tạo; không xin chủ trương của UBND tỉnh khi hợp tác đầu tư sử dụng, cơ sở vật chất nhà trường; thực hiện các khoản chi chưa đúng quy định, vi phạm các quy định về tài chính kế toán giai đoạn 2014 - 2018.

Vi phạm của Ban Thường vụ Đảng ủy Trường Cao đẳng Nghề An Giang đến mức phải xem xét kỷ luật, UBKT Tỉnh ủy đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh xem xét, thi hành kỷ luật đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Trường Cao đẳng Nghề nhiệm kỳ 2010-2015 và 2015-2020 theo thẩm quyền.

Đối với các cá nhân có liên quan:

Ông Huỳnh Thanh Quang, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Nghề An Giang chịu trách nhiệm chính về những vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Đảng ủy Trường Cao đẳng Nghề: Thực hiện không đúng trình tự quy định về tinh giản biên chế, việc thực hiện đầu tư, mua sắm phần mềm ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và đào tạo; không xin chủ trương của UBND tỉnh khi hợp tác đầu tư sử dụng, cơ sở vật chất nhà trường; không lãnh đạo, chỉ đạo trường trích lập 40% từ nguồn thu sự nghiệp để cải cách tiền lương giai đoạn 2014 - 2018; chi phụ cấp thâm niên nghề nhà giáo và phụ cấp 25% ưu đãi giảng dạy không đúng đối tượng thụ hưởng.

UBKT Tỉnh ủy quyết định thi hành kỷ luật đối với ông Huỳnh Thanh Quang bằng hình thức cảnh cáo.

Bà Trương Thị Kim Tú, Đảng ủy viên, Trưởng phòng Tài chính - Kế toán Trường Cao đẳng Nghề An Giang đã có vi phạm, khuyết điểm trong việc thực hiện không đầy đủ chức trách, nhiệm vụ được giao trong quản lý kinh phí, sổ sách kế toán; không tham mưu Ban Giám hiệu trường việc trích lập 40% từ nguồn thu sự nghiệp thực hiện cải cách tiền lương trong giai đoạn 2014 - 2018; không tham mưu đề xuất, sửa đổi khoản chi phụ cấp thâm niên nghề nhà giáo và phụ cấp 25% ưu đãi giảng dạy không đúng đối tượng thụ hưởng.

UBKT Tỉnh ủy quyết định thi hành kỷ luật đối với bà Trương Thị Kim Tú bằng hình thức cảnh cáo.

Xem xét thi hành kỷ luật một số đảng viên có vi phạm, cụ thể:

Ông Nguyễn Minh Hùng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Công thương (nguyên Phó Bí thư Thị ủy, nguyên Chủ tịch UBND TX. Tân Châu): Trong thời gian là Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND Thị xã Tân Châu nhiệm kỳ 2016 - 2021, ông Nguyễn Minh Hùng thiếu kiểm tra, giám sát, thực hiện không đúng, không đầy đủ chức trách nhiệm vụ được giao: Không xây dựng quy chế làm việc của UBND thị xã Tân Châu nhiệm kỳ 2016 - 2021, thực hiện không đúng chế độ làm việc của Thường trực UBND huyện; chỉ đạo thực hiện chủ trương đầu tư trụ sở khóm Long Thạnh A, phường Long Thạnh chưa đúng quy trình, thủ tục; để cấp dưới quản lý, sử dụng kinh phí vi phạm các quy định về tài chính kế toán; thiếu gương mẫu trong thực hiện chế độ sinh hoạt chi bộ; kê khai tài sản, thu nhập chưa đầy đủ, rõ ràng, không đúng quy định.

UBKT Tỉnh ủy quyết định thi hành kỷ luật đối với ông Nguyễn Minh Hùng bằng hình thức cảnh cáo.

Ông Trần Hồng Bon, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Bí thư Đảng ủy thị trấn Chợ Mới có vi phạm, khuyết điểm trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo chuẩn bị và tổ chức Đại hội Đảng bộ thị trấn nhiệm kỳ 2020 - 2025, chủ quan, đơn giản, thiếu kiểm tra, giám sát dẫn đến công tác bầu cử Ban Chấp hành Đảng bộ thị trấn sai quy định. Sau đại hội, ông không kịp thời báo cáo Cấp ủy cấp trên việc cán bộ cấp dưới tự ý kiểm tra phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ thị trấn mà chỉ đạo kiểm tra lại phiếu và tổ chức kiểm phiếu lần 2 sai quy định. Điều đó dẫn đến cấp ủy cấp trên phải bãi bỏ kết quả bầu cử đại hội, chỉ đạo đại hội tiến hành bầu cử lại.

UBKT Tỉnh ủy quyết định thi hành kỷ luật đối với ông Trần Hồng Bon bằng hình thức cảnh cáo.

Ông Nguyễn Nhị Hoàng Anh, Phó Bí thư Đảng ủy thị trấn Chợ Mới có vi phạm, khuyết điểm nghiêm trọng trong tham mưu, tổ chức thực hiện các quy định về bầu cử trong Đảng, tham mưu cấp ủy, dẫn đến công tác bầu cử Ban Chấp hành Đảng bộ thị trấn nhiệm kỳ 2020 - 2025 sai quy định; sau đại hội, ông tự ý kiểm tra phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ thị trấn và tham gia tổ chức kiểm phiếu lần 2 sai quy định. Điều đó dẫn đến cấp ủy cấp trên phải bãi bỏ kết quả bầu cử đại hội, chỉ đạo đại hội tiến hành bầu cử lại.

UBKT Tỉnh ủy quyết định thi hành kỷ luật đối với ông Nguyễn Nhị Hoàng Anh bằng hình thức cảnh cáo.

Bà Trần Thị Duyên Hải, Phó Bí thư Đảng ủy thị trấn Chợ Mới: Sau Đại hội Đảng bộ thị trấn nhiệm kỳ 2020 - 2025, bà Trần Thị Duyên Hải tham gia kiểm tra lại phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ thị trấn và tham gia tổ chức kiểm phiếu lần 2 vi phạm các quy định về bầu cử trong Đảng.

UBKT Tỉnh ủy quyết định thi hành kỷ luật đối với bà Trần Thị Duyên Hải bằng hình thức khiển trách.

Bà Nguyễn Thị Quyền, Trưởng ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện Phú Tân (nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, nguyên Trưởng ban Dân vận Huyện ủy, nguyên Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Phú Tân, nguyên Bí thư Chi bộ Dân vận - Mặt trận): trong thời gian giữ chức vụ Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Phú Tân, Bí thư Chi bộ Dân vận - Mặt trận, bà Nguyễn Thị Quyền thiếu quan tâm giáo dục, động viên để người thân vi phạm pháp luật, vay mượn tiền của nhiều người không có khả năng trả nợ dẫn đến tố cáo, làm ảnh hưởng đến uy tín của bản thân và tổ chức. Quá trình kiểm tra, bà Nguyễn Thị Quyền nhận thức được trách nhiệm, chủ động khắc phục một phần hậu quả.

Xét nội dung, tính chất, mức độ, nguyên nhân vi phạm, UBKT Tỉnh ủy quyết định không kỷ luật, yêu cầu bà Nguyễn Thị Quyền kiểm điểm rút kinh nghiệm.

Ngoài ra, UBKT Tỉnh ủy còn xem xét, kết luận giải quyết tố cáo đối đảng viên:

Ông Nguyễn Tấn Bửu, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh An Giang, UBKT Tỉnh ủy kết luận đa số các nội dung tố cáo là tố cáo sai và chưa có cơ sở. Đối với nội dung tố cáo đi làm việc sử dụng xe công (xe gắn máy) sai quy chế là đúng một phần nhưng chưa đến mức phải xem xét kỷ luật. UBKT Tỉnh ủy yêu cầu ông Nguyễn Tấn Bửu kiểm điểm rút kinh nghiệm.

Ông Phạm Vĩnh Thạo, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Mỹ Hòa (nguyên Ủy viên Ban Thường vụ, nguyên Trưởng ban Dân vận Thành ủy, nguyên Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Long Xuyên): UBKT Tỉnh ủy kết luận nội dung tố cáo ông Phạm Vĩnh Thạo tiếp tục có quan hệ nam nữ bất chính là chưa có cơ sở. UBKT Tỉnh ủy yêu cầu ông Phạm Vĩnh Thạo cẩn trọng trong giao tiếp để tránh dư luận không tốt trong nội bộ, làm ảnh hưởng đến uy tín của bản thân, gia đình và tổ chức đảng.

PV (tổng hợp)

Tin liên quan

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Xem nhiều nhất