TKV báo lãi 900 tỷ trong quý I/2018, bằng 45% kế hoạch năm

D.Phương

Tập đoàn Than và Khoáng sản Việt Nam (TKV) cho biết, trong Quý I/2018, các chỉ tiêu SXKD chính của Tập đoàn đều đạt trên 25% KH. Nhiều chỉ tiêu đạt 28 - 29% KHN. Tất cả các lĩnh vực sản xuất đều có tăng trưởng.

Doanh thu toàn Tập đoàn ước đạt 30.291 tỷ đồng, đạt 26,6% kế hoạch năm, bằng 123% so với cùng kỳ 2017. Trong đó, doanh thu than đạt 14.953 tỷ đồng. Doanh thu khoáng sản là 4.380 tỷ đồng, đạt 26,6% kế hoạch năm, bằng 153% so với cùng kỳ (do doanh thu alumin tăng 83% so với cùng kỳ). Lợi nhuận ước đạt 900 tỷ đồng, đạt 45% KHN. TKV nộp ngân sách ước đạt 3.746 tỷ đồng, tiền lương bình quân của người lao động ước đạt 9,92triệu đồng/người/ tháng. Đáng chú ý, trong tháng 3, sản lượng than rót tiêu thụ đầu nguồn đạt trên 4 triệu tấn, mức cao nhất trong nhiều năm trở lai đây. 

Trong quý I, công tác quản trị doanh nghiệp của TKV có nhiều đổi mới, tăng cường tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các đơn vị. Cùng với đó, Tập đoàn và các đơn vị khẩn trương triển khai Đề án tái cơ cấu TKV giai đoạn 2017 - 2020 theo QĐ 2006-QĐ/TTg của Thủ tướng Chính phủ. Trong quá trình thực hiện đã giữ vững ổn định tư tưởng người lao động, ổn định sản xuất, nhất là ở các đơn vị thực hiện hợp nhất, sáp nhập (Xây lắp mỏ, Tuyển than Hòn Gai, Uông Bí,Viện KHCNM).

Đánh giá tình hình sản xuất quý II, TKV cho biết, thị trường ổn định, khả năng nhu cầu tiêu thụ các sản phẩm than, khoáng sản, alumin sẽ ở mức cao. Do đó, Tập đoàn sẽ tiếp tục đẩy mạnh sản xuất, phấn đấu 6 tháng, hoàn thành 52-55% kế hoạch năm. 

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Xem nhiều nhất