Tờ báo của Mặt trận, của nhân dân

NHÓM PV (ghi)

Trải qua chặng đường lịch sử 80 năm, Báo Đại Đoàn Kết đã kế tục truyền thống vẻ vang của Báo Cứu Quốc - Giải Phóng tiếp tục tập hợp, đoàn kết và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Là tờ báo của Mặt trận, tờ báo của nhân dân, Đại Đoàn Kết đã trở thành nơi để mọi tầng lớp xã hội gửi gắm tâm tư, nguyện vọng, là diễn đàn rộng rãi tập hợp ý kiến của các tầng lớp nhân dân.

Ông Nguyễn Thiện Nhân - nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam: Báo Đại Đoàn Kết - luôn bám sát hơi thở cuộc sống

Tờ báo của Mặt trận, của nhân dân - Ảnh 1

Từ khi bắt đầu thực hiện công cuộc đổi mới đến nay, Đại Đoàn Kết luôn giữ vị trí tiên phong trong tham vấn về vấn đề đại đoàn kết toàn dân tộc; chính sách thu hút kiều bào, nhân sĩ, trí thức tham gia xây dựng đất nước; đấu tranh chống tiêu cực, những biểu hiện suy thoái về đạo đức và lối sống, các âm mưu chia rẽ phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc.

Suy nghĩ về Báo Đại Đoàn Kết hôm nay, là người từng gắn bó với Mặt trận, với tờ báo, ai cũng thấy một niềm vui và tự hào. Qua theo dõi chương trình điểm báo trên truyền hình vào mỗi buổi sáng đều có tin của tờ báo Mặt trận. Điều đó chứng tỏ đội ngũ những người làm báo Đại Đoàn Kết đã bám sát được hơi thở cuộc sống, “bắt mạch” được những vấn đề bức xúc trong xã hội mà người dân quan tâm.

Không chỉ có vậy, với chức năng là diễn đàn của các tầng lớp nhân dân, tạo nên thông tin hai chiều giữa nhân dân và Mặt trận, trong từng thời điểm nhất định, báo đã tập hợp, truyền tải ý kiến tham vấn, phản biện của các chuyên gia, nhân sĩ, trí thức, kiều bào và các tổ chức thành viên của Mặt trận về các vấn đề lớn của đất nước; khơi dậy tinh thần yêu nước, tự chủ trong thời kỳ hội nhập, huy động sáng kiến của nhân dân, tạo ra một diễn đàn sáng kiến để cùng góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp đổi mới mà Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII đặt ra.

Chính bởi vậy, tiếng nói của tờ báo Mặt trận là tiếng nói mềm, tiếng nói trực tiếp của những người đại diện cho dân. Điều đó rất có ý nghĩa trong bối cảnh đổi mới của đất nước hiện nay. Đại Đoàn Kết phải là tờ báo đi đầu đưa những định hướng mới của Đảng với sự phát triển của đất nước đến với người dân một cách sớm nhất, mềm mại nhất và trở thành tài liệu tuyên truyền hữu ích cho cho hệ thống Mặt trận các cấp.

Nhân dịp kỷ niệm 80 năm ngày thành lập, chúc Báo Đại Đoàn Kết tiếp tục giữ vững truyền thống vẻ vang, hình ảnh, vị trí, niềm tin trong nhân dân cũng như trong hệ thống báo chí cách mạng của nước nhà. Mong rằng báo Đại Đoàn Kết sẽ phát huy và nêu cao ý thức, trách nhiệm chính trị, làm tròn sứ mệnh truyền thông trực tiếp, hiệu quả của MTTQ Việt Nam trong việc xây dựng, củng cố và phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Ông Nguyễn Túc - Ủy viên Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam: Tờ báo tiên phong trong tập hợp, đoàn kết các tầng lớp nhân dân

Tờ báo của Mặt trận, của nhân dân - Ảnh 2

Trong suốt quá trình xây dựng và phát triển, Báo Cứu Quốc - Giải Phóng - Đại Đoàn Kết, đã giới thiệu những chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước, của Mặt trận, phản ánh ý chí, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân và phản ánh chân thực đời sống xã hội.

Trong mỗi giai đoạn lịch sử, tờ báo luôn tiên phong kêu gọi tập hợp đoàn kết các tầng lớp nhân dân nhằm thực hiện những nhiệm vụ mà cách mạng đặt ra nên được bạn đọc trong và ngoài nước tin yêu, được Đảng, Nhà nước đánh giá cao và trân trọng.

Mong sao những người kế tục sự nghiệp vinh quang của Cứu Quốc - Giải Phóng và Đại Đoàn Kết hôm nay sẽ kế thừa và phát huy truyền thống hào hùng của lớp người đi trước làm tốt hơn nữa nhiệm vụ tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân, phát huy cao độ tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, ra sức thực hiện thắng lợi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, của Mặt trận nhằm xây dựng nước Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc.

Hiệp sĩ Đại Thánh giá Lê Đức Thịnh: Xứng đáng với tiếng nói của khối đại đoàn kết

Tờ báo của Mặt trận, của nhân dân - Ảnh 3

80 năm hình thành và phát triển, ở thời kỳ nào tờ báo cũng luôn ở vị trí tiên phong, không ngừng phát triển và xứng đáng với tiếng nói của khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Lịch sử tờ báo gắn liền với quá trình cách mạng và lịch sử của Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam - Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Trong mọi hoàn cảnh phóng viên, biên tập viên, nhân viên tờ báo luôn bám sát thực tiễn, động viên, cổ vũ toàn dân trong các cuộc đấu tranh giành độc lập, tự do trước đây, cũng như trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay; đồng thời tích cực tham gia công tác xây dựng, củng cố và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Với tư cách là tờ báo của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, phóng viên, biên tập viên, nhân viên tờ báo luôn phấn đấu, nỗ lực phản ánh đầy đủ, chân thực đời sống xã hội qua từng giai đoạn lịch sử; kêu gọi, tập hợp quần chúng, đồng bào các tôn giáo góp phần phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết dân tộc nhằm thực hiện những nhiệm vụ mà đất nước đặt ra, đáp ứng sự tin cậy của bạn đọc trong và ngoài nước, sự tin yêu của những người làm công tác Mặt trận.

Đất nước đang bước vào thời kỳ phát triển, đổi mới toàn diện với nhiều thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen. Nhiệm vụ của báo chí nói chung và Báo Đại Đoàn Kết nói riêng sẽ nặng nề hơn nhưng cũng rất vẻ vang. Tôi mong muốn và tin tưởng tờ báo sẽ phát huy truyền thống vốn có và ngày càng phát triển vững mạnh, là địa chỉ tin cậy của bạn đọc trong và ngoài nước.

 Nghề báo luôn gắn với vinh quang và không ít nhọc nhằn nhưng là một nghề rất đáng trân trọng và tự hào. Nhân dịp này, với tình cảm thân thiết và tin tưởng tôi xin chúc mừng những thành tựu rất đỗi tự hào của Báo Đại Đoàn Kết trong chặng đường 80 năm qua.

Ông Trần Hải Linh, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nhân & Đầu tư Việt Nam - Hàn Quốc (VKBIA): Thực hiện tốt vai trò cầu nối thông tin với người Việt Nam ở nước ngoài

Tờ báo của Mặt trận, của nhân dân - Ảnh 4

Chúng ta biết, người Việt Nam ở nước ngoài là bộ phận không tách rời của cộng đồng dân tộc Việt Nam. Tuy nhiên, những năm trước đây, phương tiện thông tin chưa nhiều, việc nắm bắt thông tin trong nước gặp nhiều khó khăn, cho nên có những nhóm cộng đồng nhất định còn chưa hiểu đúng, hiểu đủ về các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước nói chung, với người Việt Nam ở nước ngoài nói riêng. Gần đây, các kênh thông tin ngày càng nhiều hơn, nhất là báo điện tử, các loại hình đa phương tiện. Báo Đại Đoàn Kết chính là một trong số đó.

Ngoài các thông tin đa chiều, với nhiều chuyên mục được đổi mới sinh động hơn, hấp dẫn hơn, Báo Đại Đoàn Kết còn có các chuyên trang, chuyên mục về người Việt Nam trên khắp thế giới. Qua đây, chúng tôi có thông tin khá đầy đủ về cộng đồng người Việt, về những tấm gương chuyên gia trí thức giảng dạy và nghiên cứu khoa học, những tấm lòng hướng về quê hương, hay các hoạt động của các doanh nhân kiều bào trong việc hợp tác, thúc đẩy giao thương, phát triển kinh tế, giữ gìn tiếng Việt, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, tương thân tương ái... Những thông tin ấy góp phần khích lệ tinh thần chúng tôi, những người sống xa Tổ quốc và mở ra những cơ hội để tìm kiếm những Việt kiều chung chí hướng và suy nghĩ với mình.

Cộng đồng người Việt dù ở châu Á, châu Mỹ, hay châu Âu hay bất cứ nơi đâu, đều hướng về Tổ quốc, các đại diện kiều bào tiêu biểu khắp năm châu tập hợp trong mái nhà chung mang tên Mặt trận. Báo Đại Đoàn Kết lại là tiếng nói của Mặt trận. Bởi vậy, hơn ai hết, chúng tôi mong Báo Đại Đoàn Kết tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa vai trò cầu nối thông tin về người Việt Nam ở nước ngoài, qua đó, xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc ngày càng vững mạnh.

Ông Đỗ Đức Duy - Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái: Tiếp tục sáng tạo những tác phẩm báo chí chất lượng

Tờ báo của Mặt trận, của nhân dân - Ảnh 5

Kể từ khi ra số báo đầu tiên đến nay, trải qua 80 năm xây dựng và phát triển, dưới các hình thức hoạt động và tên gọi khác nhau, Báo Đại Đoàn Kết luôn hoàn thành xuất sắc sứ mệnh của cơ quan báo chí cách mạng, góp phần tích cực tuyên truyền, cổ vũ, động viên các tầng lớp nhân dân; khơi dậy, tập hợp, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc, tạo thành sức mạnh to lớn trong sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trong thời kỳ đổi mới, Báo Đại Đoàn Kết tiếp tục khẳng định vai trò, trọng trách là công cụ truyền thông trực tiếp, hiệu quả của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, kịp thời tuyên truyền sâu rộng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, phản ánh sinh động mọi mặt của đời sống xã hội, tham gia phản biện các vấn đề lớn của đất nước, gắn bó mật thiết với nhân dân. Các thế hệ cán bộ, nhà báo của Báo Đại Đoàn Kết, bằng tài năng, trí tuệ, tâm huyết và đạo đức nghề nghiệp, đã và đang tiếp tục sáng tạo nên những tác phẩm báo chí chất lượng, có sức hấp dẫn, lan tỏa rộng rãi, được đông đảo bạn đọc đón nhận, ủng hộ, đánh giá cao.

Trong suốt những năm qua, Báo Đại Đoàn Kết đã dành sự quan tâm, đồng hành, phối hợp hiệu quả với tỉnh Yên Bái trong công tác tuyên truyền, phản ánh kịp thời về tình hình chính trị, kinh tế, xã hội của tỉnh; kịp thời phát hiện, cổ vũ, động viên những cách làm hay, những điển hình tiên tiến, những tấm gương lao động sáng tạo, góp phần đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát huy sức mạnh khối đoàn kết dân tộc, thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ chính trị của tỉnh.

Thay mặt Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ tỉnh Yên Bái, tôi xin chúc mừng những thành quả mà các thế hệ cán bộ, viên chức, người lao động Báo Đại Đoàn Kết đã đạt được trong suốt chặng đường 80 năm xây dựng và phát triển đã qua; trân trọng ghi nhận, cảm ơn sâu sắc đối với những đóng góp của Báo Đại Đoàn Kết đối với sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Yên Bái.

Ông Nguyễn Văn Sơn - Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang: Đại Đoàn Kết có nhiều đóng góp tích cực vào sự nghiệp báo chí cách mạng

Tờ báo của Mặt trận, của nhân dân - Ảnh 6

Trong những năm qua, Báo Đại Đoàn Kết cùng các cơ quan báo chí đã bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, phản ánh sinh động tình hình chính trị, kinh tế, xã hội; tích cực tuyên truyền những giá trị tốt đẹp, nhân tố mới, mô hình, cách làm hay và tấm gương người tốt, việc tốt; củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Báo Đại Đoàn Kết đã có nhiều tin bài chất lượng, uy tín, phản ánh sinh động, chân thực đời sống, bản sắc văn hóa, quá trình đoàn kết, nỗ lực phấn đấu của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tại nhiều tỉnh, thành, trong đó có Hà Giang. Nhiều sự kiện, dấu ấn đạt được sau 130 thành lập tỉnh, 30 năm tái lập tỉnh, 60 năm Bác Hồ lên thăm Hà Giang đã được Báo Đại Đoàn Kết đồng hành, đưa tin, góp phần đưa hình ảnh Hà Giang ngày càng gần gũi, tốt đẹp trong lòng nhân dân cả nước và quốc tế.

Nhân dịp kỷ niệm 80 năm ngày thành lập báo, thay mặt lãnh đạo tỉnh, tôi trân trọng cảm ơn báo đã luôn đồng hành cùng tỉnh Hà Giang nói riêng và các địa phương trên cả nước nói chung trong quá trình xây dựng và phát triển; gửi lời chúc Báo Đại Đoàn Kết trong thời gian tới tiếp tục phát huy bề dày kinh nghiệm, thành tựu đạt được qua hơn 80 năm hình thành và phát triển, tiếp tục đổi mới, có nhiều đóng góp tích cực vào sự nghiệp báo chí cách mạng,  góp phần xây dựng, củng cố, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

Bà Hà Thị Liên - nguyên Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam:Cổ vũ, động viên đồng bào dân tộc

Tờ báo của Mặt trận, của nhân dân - Ảnh 7

Báo Đại Đoàn Kết là tờ báo có chiều dài lịch sử của Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam. Tờ báo là niềm tự hào của đội ngũ cán bộ Mặt trận các cấp, nhất là đối với cán bộ Mặt trận cao tuổi ở xã, phường, thị trấn và các khu dân cư. Trải qua hơn 80 năm phát triển, báo luôn giữ vững tôn chỉ, mục đích và định hướng yêu nước, cách mạng, động viên, cổ vũ, phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Trong đó, nhiệm vụ chính trị luôn được Báo Đại Đoàn Kết quan tâm hàng đầu, luôn bám sát những chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước và MTTQ để cổ vũ, động viên, hướng dẫn các tầng lớp nhân dân, đồng bào dân tộc tăng cường đoàn kết và tích cực thực hiện. Báo đã chú trọng việc phát hiện nhân tố mới, tuyên truyền nhân rộng các điển hình tiên tiến, nêu gương tốt, phê phán những mặt xấu; tích cực, kiên trì đấu tranh chống tiêu cực; phát hiện kịp thời và kiên quyết lên án những vụ tham nhũng trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, qua đó góp phần định hướng dư luận. Đối với đồng bào dân tộc, báo Đại Đoàn Kết cũng đã phản ánh được hơi thở, tiếng nói của bà con các dân tộc trên phạm vi cả nước. Nhiều ấn phẩm của báo được bà con truyền tay nhau đọc để cùng nhau chia sẻ và học hỏi những kinh nghiệm làm ăn, phát triển kinh tế để từng bước vươn lên làm giàu.

Chuyên gia kinh tế Đinh Trọng Thịnh: Tờ báo tiên phong trong việc điều tra, chống tham nhũng, tiêu cực

Tờ báo của Mặt trận, của nhân dân - Ảnh 8

Theo dõi Báo Đại Đoàn kết nhiều năm, tôi nhận thấy, hầu hết các diễn biến thời sự đều được báo đưa tin khách quan, sát với đời sống người dân. Đặc biệt, với các vấn đề nhiều người quan tâm như: “Nên hay không giảm thuế bảo vệ môi trường để kìm giá xăng?” hay “Đề xuất áp giá sàn vé máy bay là thiếu tư duy thị trường”, “Khơi thông chính sách để doanh nghiệp bứt phá”... báo làm khá sâu. Theo tôi, đó là những vấn đề liên quan đến mọi nhà, mọi người, tạo được niềm tin với bạn đọc.

Báo Đại Đoàn Kết, là tờ báo phản ánh đa chiều mọi mặt của cuộc sống, qua đó đưa ra những gợi ý, đề xuất với các cơ quan quản lý, nhằm tháo gỡ khó khăn, khúc mắc mà người dân, doanh nghiệp gặp phải trong các giao dịch hàng ngày... Nhưng quan trọng hơn, Đại Đoàn Kết còn là một trong những tờ báo đi đầu trong việc đấu tranh chống tham nhũng, phát hiện nhiều vụ tham nhũng, tiêu cực tại các cơ quan, đơn vị, những nơi mà người ta tưởng như rất khó xảy ra những tệ nạn này.

Thời gian qua, tôi đặc biệt ấn tượng và đón đọc những số báo mà Đại Đoàn Kết là tờ báo tiên phong trong việc điều tra, làm rõ những khuất tất, mờ ám, truyền đạt mê tín dị đoan, thu chi quỹ sai nguyên tắc… tại Câu lạc bộ Tình Người khiến nhiều người tham gia trở nên mụ mẫm tinh thần, tán gia bại sản. Hay vụ điều tra, thâm nhập thực tế của phóng viên tại Hải quan Nội Bài để phanh phui việc thu tiền trái quy định khi các doanh nghiệp đến làm thủ tục xuất nhập khẩu của các nhân viên hải quan ở chi cục này... Đó là những tồn tại nhức nhối nhiều năm mà những người trong cuộc vì không muốn bị làm khó nên đành phải chịu chung chi.

Báo Đại Đoàn Kết trân trọng cảm ơn các đơn vị đồng hành:

1/Tập Đoàn Novaland

2/ Tập đoàn Dầu khí Việt Nam

3/ Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam

4/ Ngân hàng Bưu Điện Liên Việt

5/ Ngân hàng NN và Phát triển Nông thôn Việt Nam Agribank

6/ Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam Vietinbank

7/ Ngân hàng Đầu tư và PT Việt Nam BIDV

8/ Tập đoàn Điện lực Việt Nam

9/ Cty TNHH TM Dịch Vụ Tân Hiệp Phát.

10/ Cty Bất Động sản Thắng Lợi

Tờ báo của Mặt trận, của nhân dân - Ảnh 9

Tin liên quan

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Tiếp nối truyền thống, vững bước tương lai

Tiếp nối truyền thống, vững bước tương lai

Tại Lễ Kỷ niệm, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến đã trao tặng báo Đại Đoàn Kết bức trướng với dòng chữ: “Phát huy truyền thống 80 năm. Đoàn kết - Bản sắc - ...
Đồng hành vì sự phát triển

Đồng hành vì sự phát triển

Đồng hành để cổ vũ, động viên các phong trào thi đua. Đồng hành để lắng nghe, kịp thời phản ánh những tồn tại, hạn chế, tiêu cực…

Xem nhiều nhất