Tố cáo Tổng thống can thiệp chính trị, Bộ trưởng Brazil từ chức

Sự ra đi của Bộ trưởng Tư pháp Sergio Moro sẽ là một đòn giáng mạnh vào cam kết của Tổng thống Bolsonaro nhằm thúc đẩy cuộc chiến điều tra chống tham nhũng mà không có sự can thiệp chính trị.

Tố cáo Tổng thống can thiệp chính trị, Bộ trưởng Brazil từ chức

Bộ trưởng Tư pháp Brazil Sergio Moro thông báo từ chức. (Nguồn: AFP).

Ngày 24/4, Bộ trưởng Tư pháp Brazil Sergio Moro thông báo từ chức.

Trong bài phát biểu thông báo từ chức, ông Moro cho rằng Tổng thống Jair Bolsonaro can thiệp chính trị vào công tác thực thi pháp luật.

Theo ông Moro, Tổng thống Bolsonaro đã yêu cầ