Toàn dân hưởng ứng chuỗi hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 20 năm Ngày Gia đình Việt Nam

An Chi

Hưởng ứng “Tháng hành động quốc gia về phòng chống bạo lực gia đình”, chuỗi hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 20 năm Ngày Gia đình Việt Nam (28/6/2001 - 28/6/2021) năm 2021 được tổ chức với chủ đề “Gia đình bình an - xã hội hạnh phúc”.

Theo đó, Bộ trưởng Bộ Nội vụ yêu cầu thủ trưởng các đơn vị chỉ đạo, quán triệt và phổ biến nội dung Công văn số 1401/BVHTTDL-GĐ ngày 29/4/2021 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tới toàn thể công chức, viên chức, người lao động của đơn vị. Lồng ghép nội dung tuyên truyền về giá trị gia đình, đề cao các chuẩn mực đạo đức, lối sống và truyền thống văn hóa tốt đẹp của gia đình Việt Nam, phòng, chống bạo lực gia đình trong sinh hoạt đoàn thể của đơn vị.

Bộ trưởng giao Văn phòng Bộ chỉ đạo các đơn vị liên quan thực hiện treo băng rôn, khẩu hiệu với chủ đề “Gia đình bình an - xã hội hạnh phúc” cùng thông điệp truyền thông theo nội dung Công văn số 1401/BVHTTDL-GĐ ngày 29/4/2021 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Theo hướng dẫn của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, việc tổ chức kỷ niệm 20 năm Ngày Gia đình Việt Nam trong phạm vi ngành, lĩnh vực nhằm tạo sự lan tỏa và tôn vinh những giá trị tốt đẹp của gia đình Việt Nam, đề cao các chuẩn mực đạo đức, lối sống và truyền thống văn hóa tốt đẹp của gia đình. Biểu dương những tổ chức, cá nhân có nhiều đóng góp cho công tác gia đình.

Nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị - xã hội và toàn xã hội xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc bền vững, hàng loạt các địa phương đã ban hành kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm trên địa bàn năm 2021.

Thông điệp truyền thông

Thông điệp về phòng, chống bạo lực gia đình, bình đẳng trong gia đình: Hãy để tình yêu thương sưởi ấm ngôi nhà bạn; Yêu thương và chia sẻ để xây dựng hạnh phúc gia đình; Hạnh phúc sẽ tỏa sáng trong gia đình không có bạo lực; Bạo lực gia đình làm suy giảm khả năng học tập và phát triển toàn diện của trẻ em; Bạo lực gia đình là nguyên nhân chính dẫn đến ly hôn hiện nay; Bạo lực gia đình làm gia tăng các vụ án hình sự; Ngăn ngừa các hành vi bạo lực gia đình để xây dựng xã hội hạnh phúc; Bảo vệ trẻ em sống an toàn ngay tại gia đình là trách nhiệm của cha mẹ và các thành viên gia đình; Roi vọt không làm trẻ nên người, yêu thương mạnh hơn lời quát mắng; Bạo lực gia đình là vi phạm pháp luật; Mọi hành vi bạo lực gia đình cần được tố giác và xử lý nghiêm minh theo pháp luật; Phòng, chống bạo lực gia đình là trách nhiệm của toàn xã hội; Bạo lực gia đình vi phạm nghiêm trọng đến quyền con người;

Thông điệp về văn hóa gia đình, giá trị gia đình và giáo dục gia đình: Gia đình là trường học đầu tiên để hình thành nhân cách của mỗi người; Phát huy vai trò của ông bà, cha mẹ trong giáo dục giá trị gia đình cho con cháu; Văn hóa là động lực của phát triển, văn hóa gia đình là cội nguồn của văn hóa dân tộc; Gia đình là nơi bảo tồn, lưu giữ các giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc; Xây dựng nhân cách người Việt Nam từ giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình; Ông bà, cha mẹ mẫu mực, con, cháu thảo hiền; Gia đình là tế bào của xã hội, thành trì của Tổ quốc; Gia đình là pháo đài, thành viên gia đình là chiến sỹ trong phòng, chống dịch bệnh; Bữa cơm gia đình ấm áp yêu thương; Giá trị gia đình là giá trị cốt lõi góp phần hình thành giá trị văn hóa dân tộc; Gìn giữ và phát huy văn hóa truyền thống dân tộc, cần chú trọng giáo dục giá trị gia đình.

Thông điệp về công tác gia đình: Đầu tư cho công tác gia đình là đầu tư cho phát triển bền vững; Hãy xây dựng gia đình thực sự là tổ ấm của mỗi người, là tế bào lành mạnh của xã hội; Hãy xây dựng gia đình là lá chắn tin cậy cho các thành viên gia đình; Công tác gia đình là cầu nối đưa chính sách vào cuộc sống; Xây dựng gia đình hạnh phúc là nhiệm vụ trọng tâm của công tác gia đình; Nâng cao trách nhiệm của xã hội trong phòng, chống bạo lực gia đình là nhiệm vụ của công tác gia đình; Xây dựng quốc gia hạnh phúc cần bắt đầu từ xây dựng gia đình hạnh phúc; Quan tâm đến công tác gia đình cần cụ thể hóa bằng hành động.

Tin liên quan

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Tin nóng

Xem nhiều nhất