: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ Quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
15:30:20 14/10/2019

Đạo Tứ Ân Hiếu Nghĩa: Ủng hộ mạnh mẽ các thông điệp Bảo vệ môi trường của tôn giáo khác và nhân dân trên toàn thế giới

Trong giáo lý của Đạo Tứ ân Hiếu nghĩa đã có bài thất ngôn tứ tuyệt như:

“Vạn vật tất hàm thiên địa hóa”

Y thời sinh trưởng dử nhân linh

Nhử năng tuân thủ tích vạn vật

Phước hửu nhu qui họa bất xâm.

* Lược dịch:

“Vạn vật muôn loài do trời sanh đất dưỡng.

Nương theo thời tiết sống cùng người

hãy nên thương tiếc mà gìn giữ

Vạn vật thanh bình chẳng họa ương”.

Thấu suốt được tính tương duyên, tương tác của vạn vật trong vũ trụ và ý thức được những hậu quả do loài người gây ra, điều này được nhiều nhà hoạt phật nhắc đến trong nhiều thập kỷ qua.cho thấy cuộc sống chúng ta không thể tách rời với thiên nhiên và vạn vật.

Vì vậy chúng tôi luôn ủng hộ mạnh mẽ các thông điệp của tôn giáo khác và nhân dân trên toàn thế giới nói chung, nước Việt Nam ta nói riêng. Với mối quan tâm chung về việc bảo vệ môi trường tài nguyên thiên nhiên và nguyên nhân gây tác động của biến đổi khí hậu toàn cầu hiện nay.