: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ Quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
10:30:56 14/10/2019

Giáo hội Tịnh độ Cư sĩ Phật hội Việt Nam: Ta đối xử với môi trường thiên nhiên như thế nào, thì nó sẽ đáp trả tương ứng

Ta đối xử với môi trường thiên nhiên như thế nào, thì môi trường thiên nhiên sẽ đáp trả tương ứng. Cá nhân và cộng đồng cùng chung tay bảo vệ môi trường, chính là bảo vệ đời sống cộng đồng trong hiện tại cũng như trong tương lai.

Giáo hội Tịnh Độ Cư Sĩ Phật Hội Việt Nam hành đạo theo tôn chỉ Phước Huệ Song Tu và theo phương châm Tu học–Hành thiện–Ích nước–Lợi dân. Giáo hội hiện có 210 hội quán, tất cả đều có Phòng Thuốc nam phước thiện, là đạo tràng tu học Phước Huệ của người Tịnh Độ và các thiện nam tín nữ. Đây là nơi thể hiện đường lối hành đạo nhập thế tích cực, vừa góp phần chăm sóc sức khỏe cộng đồng, vừa nêu lên tấm gương “Thiểu dục tri túc, sống hòa hợp giữa con người với thiên nhiên,” mục tiêu là đưa đời sống con người đến chỗ chân–thiện–mỹ.

Thiểu dục là không chạy theo lòng tham muốn ích kỷ của cá nhân.

Tri túc là tự biết đủ với những gì mình đang có trong hiện tại.

Sống hòa hợp giữa con người với thiên nhiên, là sử dụng năng lượng tiết kiệm, không gây hại môi trường.

Ta đối xử với môi trường thiên nhiên như thế nào, thì môi trường thiên nhiên sẽ đáp trả tương ứng. Cá nhân và cộng đồng cùng chung tay bảo vệ môi trường, chính là bảo vệ đời sống cộng đồng trong hiện tại cũng như trong tương lai.