Phật giáo Hòa hảo: Không tách rời cuộc sống đời thường và bổn phận bảo vệ môi trường tốt đẹp

Tóm lại nếp sống đạo của người tín đồ PGHH không tách rời cuộc sống đời thường và bổn phận phải bảo vệ môi trường tốt đẹp an toàn và bền vững cho cuộc sống ấy.

Nếp sống đạo của người tín đồ PGHH, không tách rời cuộc sống đời thường và bổn phận phải bảo vệ môi trường tốt đẹp, an toàn và bền vững cho cuộc sống ấy.

Hiến chương Giáo hội PGHH quy định đường hướng hành đạo của Phật giáo Hòa Hảo (PGHH) là “Vì Đạo pháp – Vì Dân tộc”, với tôn chỉ hành đạo là: “Học Phật tu nhân, tại gia cư sĩ, lấy việc báo đáp tứ ân (Ân Tổ tiên cha mẹ, Ân đất nước, Ân tam bảo, Ân đồng bào và nhân loại) làm căn bản tu hành.

Giáo lý quy định toàn thể tín đồ PGHH thuộc hạng tu tại gia; là hạng người: “Cảm thấy mình còn nặng nợ với non sông Tổ quốc, với gia đình, với đồng bào và xã hội...”. Lý tưởng hành đạo của hạng tu tại gia theo PGHH là: “Làm thế nào để phát hiện những đức tính cao cả và thực hành trên thực tế bằng mọi biện pháp để mang lại cái phước lợi cho toàn thể chúng sanh”...

“Chúng sanh” bao gồm loài người và các loài có sự sống. Theo quan điểm của Phật giáo mà PGHH tôn trọng, kế thừa thì chúng sanh muốn tồn tại và phát triển thì phải nương tựa vào nhau, lệ thuộc vào nhau. Nói theo ngôn ngữ hiện đại thì con người cần phải giữ gìn đa dạng sinh học và những gì liên quan đến cuộc sống muôn loài như môi trường nước, môi trường đất, môi trường không khí... để có cuộc sống bình an, phát triển bền vững.

Vì là những người tu tại gia nên tín đồ PGHH "phải cần kiệm, sốt sắng lo làm ăn và lo tu hành chân chất...”

Làm ăn và tu hiền chơn chất (không làm việc ác, làm các điều thiện, giữ tâm hồn trong sạch) là hai mặt của cuộc sống mưu sinh ấy. Làm ăn nếu không tu hiền chơn chất tất dễ bị lợi nhuận dẫn dắt vào con đường tham lam ích kỷ, xảo trá, bất lương, ảnh hưởng đến đời sống xã hội và môi trường.

Làm ăn là để tạo ra của cải vật chất, nhưng phải sử dụng tiết kiệm để có của dư mà làm việc “phước lợi cho chúng sinh” để chuyển hóa tính tham lam, vị kỷ; tiết kiệm của cải xã hội và tài nguyên thiên nhiên góp phần bảo vệ môi trường sống trong sạch, an lành cho xã hội loài người (báo Ân đồng bào và nhân loại), cho thế hệ hôm nay và các thế hệ mai sau.

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Phật giáo Hoà Hảo một lòng vì Tổ quốc

Phật giáo Hoà Hảo một lòng vì Tổ quốc

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hầu A Lềnh ghi nhận, công tác chăm lo cho người nghèo, trao nhà tình nghĩa, làm cầu, làm đường giao thông, tổ chức các bếp ăn ở các bệnh ...

Tin nóng

Chung tay vì môi trường sạch đẹp

Chung tay vì môi trường sạch đẹp

Hưởng ứng cam kết cùng đồng hành bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu, các tổ chức tôn giáo trên địa bàn Thủ đô đã ủng hộ, tích cực tham gia và có nhiều cách làm thiết thực để nâng cao ý thức các tín đồ và nhân dân.

Xem nhiều nhất