: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ Quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
15:00:00 18/08/2017

Sóc Trăng: Tập huấn chức sắc tôn giáo và người có uy tín năm 2017

Ngày 18/8, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Sóc Trăng tổ chức lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho chức sắc các tôn giáo và người có uy tín trên địa bàn tỉnh năm 2017.

Tham  dự lớp tập huấn có đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam 11 huyện, thị xã, thành phố, cùng với hơn 400 đại biểu đại diện các tôn giáo và người có uy tín tiêu biểu trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

Nội dung tập huấn tập trung vào các vấn đề như: Triển khai các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về các hoạt động bảo trợ xã hội trong các cá nhân và tổ chức tôn giáo; các vấn đề giáo dục mầm non; công tác phòng chống ma túy, HIV/AIDS; Luật Tín ngưỡng tôn giáo; Công tác dân tộc; công tác vận động quần chúng trong đồng bào dân tộc thiểu số hiện nay; kỹ năng cơ bản trong công tác tuyên truyền miệng; chính sách đối với Người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số;...

Qua lớp tập huấn, nhằm giúp cho các chức sắc các tôn giáo, người có uy tín nâng cao kỹ năng, kiến thức để pháp huy tốt vai trò, trách nhiệm trong công tác tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân chấp hành tốt chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các quy định tại địa phương.

Phát biểu tại lớp tập huấn, ông Mai Thanh Tùng, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, cho biết: Lớp tập huấn hướng đến thực hiện tốt chính sách dân tộc và đại đoàn kết dân tộc, để đồng bào các dân tộc hiểu rõ và cảnh giác trước âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề dân tộc - tôn giáo, xuyên tạc nói xấu Đảng, Nhà nước, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc; góp phần đảm bảo an ninh quốc phòng, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

Hồng Tài - Tuấn Quang