: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ Quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
13:55:21 17/10/2019

Tiếp đoàn Giáo hội các Thánh hữu Ngày sau của Chúa Giê Su Ky Tô

Ngày 17/10, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Ngô Sách Thực thân mật tiếp phái đoàn của Giáo hội các Thánh hữu Ngày sau của Chúa Giê Su Ky Tô thành viên Chủ tịch Đoàn giáo Vùng châu Á do Anh cả Homer P. David làm trưởng đoàn nhân dịp thăm và làm việc tại Việt Nam.

Tiếp đoàn Giáo hội các Thánh hữu Ngày sau của Chúa Giê Su Ky Tô

Phó Chủ tịch Ngô Sách Thực tiếp phái đoàn của Giáo hội các Thánh hữu Ngày sau của Chúa Giê Su Ky Tô.

Tại buổi tiếp, Anh cả Homer P. David đã chia sẻ hoạt động của cộng đồng tín hữu tại Việt Nam cũng như chia sẻ về các hoạt động của Giáo hội các Thánh hữu Ngày sau của Chúa Giê Su Ky Tô.

Theo chia sẻ của Anh cả Homer P. David, hiện nay Giáo hội có khoảng 16 triệu tín hữu có mặt trên 190 quốc gia. Giáo hội tiếp tục coi gia đình là nền tảng của Giáo hội và đề cao giá trị của giáo dục, sự tự lực cánh sinh, phục vụ cộng đồng, tôn trọng và tán trợ luật pháp quốc gia và giúp đỡ người nghèo khó.

Anh cả Homer P. David cho biết Giáo hội đã hỗ trợ khoảng 22 tỷ đô la Mỹ cho các hoạt động từ thiện nhân đạo trên toàn cầu, trong đó có hơn 300 dự án được thực hiện tại Việt Nam. Với những kết quả hoạt động tại Việt Nam, Giáo hội các Thánh hữu Ngày sau của Chúa Giê Su Ky Tô tại Việt Nam đã nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam trong thời gian vừa qua.

Hoan nghênh chuyến thăm của đoàn, Phó Chủ tịch Ngô Sách Thực ghi nhận các hoạt động từ thiện, nhân đạo của Giáo hội với cộng đồng, xã hội và phương châm hoạt động của Giáo hội có nhiều điểm phù hợp với văn hóa Việt Nam. Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam mong muốn Giáo hội tiếp tục có những quan tâm trong các hoạt động từ thiện, nhân đạo, giáo dục, y tế, vệ sinh môi trường... tại Việt Nam; đồng thời khẳng định, mỗi thành viên của Giáo hội tại Việt Nam đã có đóng góp tích cực trong củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Tiếp đoàn Giáo hội các Thánh hữu Ngày sau của Chúa Giê Su Ky Tô - 1

Anh cả Homer P. David trao quà tặng UBTƯ MTTQ Việt Nam.

Phó Chủ tịch Ngô Sách Thực đề nghị, Ban đại diện Giáo hội các Thánh hữu Ngày sau của Chúa Giê Su Ky Tô Việt Nam tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng của Trung ương và địa phương của Việt Nam vận động các tín đồ tham gia các hoạt động xã hội, các phong trào thi đua yêu nước; triển khai chương trình phối hợp bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu; thực hiện tốt Luật Tín ngưỡng, tôn giáo có hiệu lực từ ngày 1/1/2018, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng vững mạnh.

Cảm ơn sự quan tâm, ghi nhận Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam đối với những hoạt động của Giáo hội tại Việt Nam, Anh cả Homer P. David cho rằng, với vai trò của mình, MTTQ Việt Nam đã tạo điều kiện cho Giáo hội phát huy vai trò của các tín đồ trong việc hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Mặt trận phát động.

Anh cả Homer P. David khẳng định, thời gian tới, bằng uy tín của mình sẽ tiếp tục vận động các tín đồ tích cực tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; tham gia các chương trình cung cấp nước sạch cho đồng bào vùng sâu vùng xa; nâng cao trình độ học vấn thông qua việc giảng dạy tiếng Anh miễn phí cho các tín đồ.

Tuệ Phương