Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì cuộc họp Bộ Chính trị, Ban Bí thư

Sáng 30/3, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì cuộc họp Bộ Chính trị, Ban Bí thư cho ý kiến về Đề án Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TW.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với các đồng chí Bộ Chính trị, Ban Bí thư dự cuộc họp. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN).
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với các đồng chí Bộ Chính trị, Ban Bí thư dự cuộc họp. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN).
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với các đồng chí Bộ Chính trị, Ban Bí thư dự cuộc họp. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN).
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với các đồng chí Bộ Chính trị, Ban Bí thư dự cuộc họp. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN).
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với các đồng chí Ban Bí thư dự cuộc họp. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN).
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với các đồng chí Ban Bí thư dự cuộc họp. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN).
Toàn cảnh cuộc họp. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN).
Toàn cảnh cuộc họp. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN).
Toàn cảnh cuộc họp. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN).
Toàn cảnh cuộc họp. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN).
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu kết luận cuộc họp. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN).
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu kết luận cuộc họp. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN).
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu kết luận cuộc họp. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN).
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu kết luận cuộc họp. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN).
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu kết luận cuộc họp. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN).
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu kết luận cuộc họp. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN).
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu kết luận cuộc họp. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN).
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu kết luận cuộc họp. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN).

Theo TTXVN

Tin liên quan

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Xem nhiều nhất