Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Ngành ngân hàng 'là huyết mạch của nền kinh tế'

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, ngành ngân hàng cần đặc biệt quan tâm đến công tác đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách và công tác cán bộ.

Sáng nay (5/5), tại Hà Nội, diễn ra Lễ kỷ niệm 70 năm thành lập ngành Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (6/5/1951 - 6/5/2021) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tới dự và phát biểu.

Tham dự buổi lễ còn có: Nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng và các vị lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và nhiều lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước gửi lẵng hoa chúc mừng.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất.
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất.

Ôn lại truyền thống xây dựng và trưởng thành của ngành Ngân hàng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Thị Hồng nhấn mạnh: Nhìn lại chặng đường 70 năm qua, ngành ngân hàng luôn tự hào về những thành tích, đóng góp của ngành đối với sự nghiệp xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc. Dù ở giai đoạn nào, các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngành Ngân hàng Việt Nam cũng đã nỗ lực và cống hiến hết mình, góp phần quan trọng vào thành tựu đáng tự hào của ngành và đất nước nói chung.

Trong những năm tới, tình hình thế giới và trong nước đan xen nhiều thuận lợi, thời cơ cũng như khó khăn và thách thức, nhất là khi đại dịch Covid-19 vẫn đang hoành hành trên phạm vi toàn thế giới, đặt ra nhiều vấn đề mới, yêu cầu mới nặng nề, phức tạp hơn cho ngành ngân hàng, đòi hỏi mỗi cán bộ ngân hàng cần tiếp tục phát huy truyền thống đã được hun đúc, kết tinh qua 70 năm dựng xây, đổi mới và phát triển.

Thống đốc Ngân hàng nhà nước Việt Nam Nguyễn Thị Hồng khẳng định, với những thành tựu của ngành ngân hàng trong suốt 70 năm qua, với thế và lực cũng như vị thế mới của Việt Nam, sự quan tâm sâu sắc và lãnh đạo toàn diện của Đảng, Quốc hội và Chính phủ, ngành ngân hàng vững tin sẽ vượt qua mọi khó khăn, thách thức, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó, đưa hệ thống ngân hàng phát triển nhanh, toàn diện, hiệu quả, an toàn, bền vững và đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Thị Hồng.
Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Thị Hồng.

Biểu dương những thành tích ngành ngân hàng đạt được và những đóng góp to lớn, sự nỗ lực phấn đấu của các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động toàn ngành ngân hàng trong suốt 70 năm qua, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã xác định: Phấn đấu đến năm 2025, kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước, nước ta “là nước đang phát triển, có công nghiệp theo hướng hiện đại, vượt qua mức thu nhập trung bình thấp”; đến năm 2030, kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng, nước ta trở thành “nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao” và đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập Nước, “nước ta sẽ trở thành một nước phát triển có thu nhập cao".

Để thực hiện được những mục tiêu nhiệm vụ vẻ vang, cao cả nhưng cũng rất nặng nề đó, toàn hệ thống chính trị và toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta, trong đó có ngành ngân hàng với vai trò “là huyết mạch của nền kinh tế” cần tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; nỗ lực phấn đấu hơn nữa, phát huy thật tốt những kết quả và bài học kinh nghiệm thành công, cũng như chưa thành công đã đúc rút được; nghiêm túc, quyết liệt khắc phục bằng được những hạn chế, yếu kém còn tồn đọng để nắm bắt thời cơ, thuận lợi, vượt qua khó khăn, thách thức, đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững hơn nữa trong thời kỳ mới.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu rõ: Trong những năm tới, dự báo tình hình thế giới và khu vực sẽ còn tiếp tục có nhiều thay đổi rất nhanh, phức tạp, khó lường, do tác động của đại dịch Covid-19. Thế giới rơi vào khủng hoảng nghiêm trọng nhiều mặt, kinh tế thế giới. thương mại toàn cầu gặp nhiều khó khăn, cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 phát triển mạnh mẽ, tạo đột phá trên nhiều lĩnh vực, mang lại cả thời cơ và thách thức đối với mọi quốc gia.

Ngành ngân hàng và toàn thể cán bộ đảng viên, nhân viên trong ngành cần nghiêm túc quán triệt sâu sắc và tổ chức thực hiện thật tốt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, nhất là các chủ trương, đường lối của Đảng về phát triển kinh tế, xã hội nói chung và về đổi mới phát triển ngành Ngân hàng nói riêng.

Đặc biệt chú ý: Tiếp tục điều hành đồng bộ linh hoạt, thận trọng, phối hợp hài hòa với các chính sách khác nhằm ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế bền vững, ổn định thị trường tiền tệ và ngoại hối.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, tiền tệ, ngân hàng là một lĩnh vực rất quan trọng và cũng rất nhạy cảm, có tính hệ thống và ảnh hướng lớn đến ổn định kinh tế vĩ mô. Vì vậy, ngành ngân hàng cần đặc biệt quan tâm đến công tác đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách và công tác cán bộ để vừa nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý điều hành chính sách tiền tệ của Ngân hàng Nhà nước và nâng cao hiệu quả, bảo đảm chất lượng, an toàn hoạt động của toàn hệ thống, vừa nâng cao ý thức trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp, ý thức chấp hành pháp luật của người cán bộ ngân hàng để ngăn ngừa rủi ro, vi phạm trong hoạt động ngân hàng.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại Lễ kỷ niệm.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại Lễ kỷ niệm.

Tổng Bí thư cho rằng, ngành Ngân hàng cần nhận thức đầy đủ, đúng đắn và sâu sắc hơn nữa vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng của ngành ngân hàng: Là kênh cung cấp vốn trọng yếu, huyết mạch của nền kinh tế; có tác động lớn đến ổn định kinh tế vĩ mô cũng như an ninh kinh tế, trật tự an toàn xã hội.

Từ đó tập trung ưu tiên xây dựng và triển khai thực hiện thật tốt chiến lược, kế hoạch, các chương trình hành động và các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm cụ thể, có tính khả thi cao, phù hợp với mục tiêu, định hướng phát triển kinh tế xã hội của đất nước đến năm 2025, 2030 và tầm nhìn đến năm 2045.

Tiếp tục đẩy mạnh việc rà soát, cập nhật, hoàn chỉnh và triển khai thực hiện đề án cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu.

Các tổ chức tín dụng phải không ngừng nỗ lực củng cố, chấn chỉnh và phấn đấu vươn lên, bắt kịp với xu hướng phát triển mới trong khu vực và trên thế giới, phấn đấu trở thành các tổ chức tín dụng ngang tầm khu vực và từng bước vươn ra thế giới.

Tổng Bí thư lưu ý, ngành ngân hàng, đặc biệt là ngân hàng nhà nước chú ý và làm tốt hơn nữa công tác xây dựng Đảng và kiện toàn bộ máy tổ chức cán bộ thật sự trong sạch vững mạnh, có đủ bản lĩnh trí tuệ, phẩm chất chính trị và trình độ chuyên môn vững vàng, luôn đi đầu trong công cuộc đổi mới phát triển của ngành, của đất nước. Sớm nghiên cứu ban hành cơ chế chính sách khuyến khích và bảo vệ những tổ chức và vá nhân dám đổi mới sáng tạo, dám nghĩ dám làm, dám chịu trách nhiệm.

Các đề xuất đó phải được cấp ủy chính quyền bàn bạc, xem xét kỹ lưỡng cho làm thí điểm theo thẩm quyền, cái gì đổi mới đúng thì phải được bảo vệ, tiếp tục triển khai, cái gì chưa đúng thì phải kịp thời chấn chỉnh, sửa chữa, rút kinh nghiệm, tuyệt đối không chủ quan tự mãn.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tin tưởng, với truyền thống vẻ vang và với nhiệt huyết quyết tâm đổi mới, bản lĩnh chính trị vững vàng cùng sự năng động sáng tạo, trong thời gian tới, ngành Ngân hàng nhất định sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, tiếp tục viết nên những trang sử mới hào hùng, góp phần quan trọng đưa Việt Nam ngày càng phát triển vững mạnh, xứng đáng với niềm tin, trọng trách mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

Nhân kỷ niệm 70 năm ngày thành lập ngành Ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vinh dự được nhận Huân chương Lao động hạng Nhất vì những đóng góp tích cực trong giai đoạn 2016 - 2020.

Theo VOV

Tin liên quan

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Xem nhiều nhất