TP HCM: Công tác chuẩn bị bầu cử đảm bảo tiến độ, nội dung công việc

P.Thảo - T.Luân

Đó là thông tin được công bố tại Phiên họp thứ 3 của Ủy ban Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2021-2026 (Ủy ban Bầu cử Thành phố), diễn ra sáng 2/3. Bà Nguyễn Thị Lệ, Chủ tịch HĐND TP HCM, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử Thành phố chủ trì phiên họp.

Bà Nguyễn Thị Lệ - Chủ tịch HĐND, Chủ tịch Ủy ban bầu cử TP HCM chủ trì Phiên họp thứ 3.
Bà Nguyễn Thị Lệ - Chủ tịch HĐND, Chủ tịch Ủy ban bầu cử TP HCM chủ trì Phiên họp thứ 3.

Theo ông Tăng Hữu Phong, Trưởng Tiểu ban Hành chính-Tổng hợp, Ủy ban Bầu cử Thành phố, đến nay công tác chuẩn bị bầu cử đang được triển khai đúng tiến độ. Các tiểu ban giúp việc Ủy ban Bầu cử Thành phố đã ban hành kế hoạch thực hiện phục vụ công tác bầu cử; triển khai các chỉ đạo của Ủy ban Bầu cử về công tác bảo đảm an ninh trật tự, tuyên truyền, lập dự toán, chuẩn bị in ấn tài liệu phục vụ bầu cử.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp của TP HCM tổ chức hội nghị với đại diện lãnh đạo các cơ quan, tổ chức, đơn vị để thông báo phân bổ cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố; hướng dẫn trình tự tổ chức lấy ý kiến hội nghị cử tri nơi công tác (hoặc nơi làm việc)…

Thành phố Thủ Đức, 5 huyện (Củ Chi, Bình Chánh, Cần Giờ, Hóc Môn, Nhà Bè) và 63 xã, thị trấn của TP HCM đã thành lập Ủy ban Bầu cử; xây dựng kế hoạch triển khai tổ chức công tác bầu cử; thực hiện báo cáo dân số và biến động dân số trên địa bàn; thống kê, tổng hợp số liệu cử tri tham gia bầu cử ĐBQH khóa XV và HĐND nhiệm kỳ 2021-2026…

Bà Nguyễn Thị Lệ, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử TP HCM đánh giá cao nỗ lực của các tiểu ban giúp việc Ủy ban Bầu cử Thành phố và thành phố Thủ Đức, 5 huyện của TP trong triển khai tốt kế hoạch chuẩn bị bầu cử; đề nghị tiếp tục thực hiện tốt các công việc trọng tâm trong thời gian tới, đảm bảo đúng tiến độ, mốc thời gian và nội dung theo quy định của pháp luật, trong đó đặc biệt chú ý đến công tác công bố số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu HĐND thành phố nhiệm kỳ 2021-2026.

Bà Lệ nhấn mạnh, các tiểu ban của Ủy ban Bầu cử cần phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành của TP, đảm bảo công tác tuyên truyền trước, trong và sau bầu cử đạt hiệu quả với các hình thức tuyên truyền phong phú, đa dạng; đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội phục vụ bầu cử; hoàn tất hướng dẫn chi tiết, cụ thể cho cơ sở chủ động về vấn đề kinh phí phục vụ công tác chuẩn bị bầu cử theo đúng quy định.

Riêng với thành phố Thủ Đức và 5 huyện cần làm tốt việc tổ chức tiếp nhận hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND cấp huyện, xã, thị trấn; nắm chắc biến động nhân sự trên địa bàn, nhất là tại các địa phương có các khu công nghiệp, trường đại học, làm tốt danh sách cử tri vãng lai là công nhân, sinh viên để phục vụ công tác bầu cử.

Trong cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, cử tri TP HCM sẽ bầu ra 30 ĐBQH khóa mới (trong đó có 15 đại biểu Trung ương giới thiệu) và 95 đại biểu HĐND thành phố nhiệm kỳ 2021-2026.

Cử tri tại 16 quận của TP HCM sẽ bầu 2 cấp là ĐBQH và đại biểu HĐND. Cử tri thành phố Thủ Đức sẽ bầu 3 cấp, gồm ĐBQH, đại biểu HĐND TP HCM và đại biểu HĐND thành phố Thủ Đức (40 người). Cử tri tại các xã, thị trấn thuộc 5 huyện Củ Chi, Hóc Môn, Bình Chánh, Cần Giờ, Nhà Bè) sẽ bầu ĐBQH và đại biểu HĐND thành phố; đại biểu HĐND huyện (35 người/huyện) và tổng số 1.838  đại biểu HĐND cấp xã, thị trấn của 63 xã, thị trấn.

Chiều 2/3, Ủy ban Bầu cử ĐBQH khóa XV và HĐND thành phố Đà Nẵng khóa X (nhiệm kỳ 2021-2026) đã tổ chức cuộc họp lần thứ 2 để bàn về công tác chuẩn bị bầu cử trên địa bàn thành phố. Dự kiến Đà Nẵng sẽ tổ chức 2 đơn vị bầu cử ĐBQH và 15 đơn vị bầu cử HĐND. Các đơn vị bầu cử sẽ bầu ra 6 ĐBQH khóa XV (đơn vị TP Đà Nẵng) và 52 đại biểu HĐND thành phố khóa X. Chưa tính các đại biểu tự ứng cử, Đà Nẵng dự kiến sẽ giới thiệu ít nhất 104 ứng cử viên để bầu ra 52 đại biểu HĐND thành phố.

Được biết, chậm nhất đến ngày 18/4 (35 ngày trước ngày bầu cử), Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, cấp huyện, xã sẽ tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ 3 để lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND thành phố, huyện, xã. Danh sách cử tri phải được niêm yết tại trụ sở UBND phường, xã và tại những địa điểm công cộng của khu vực bỏ phiếu chậm nhất là ngày 13/4 (40 ngày trước ngày bầu cử); đồng thời thông báo rộng rãi để nhân dân theo dõi, kiểm tra.    

PV

Tin liên quan

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Tin nóng

Xem nhiều nhất