TP Hồ Chí Minh: Phối hợp thực hiện Chương trình giảm nghèo bền vững

Q.Đ.

Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh cùng các đoàn thể chính trị - xã hội của TP mới tổ chức ký kết kế hoạch phối hợp về thực hiện Chương trình giảm nghèo bền vững trên địa bàn từ nay đến năm 2020. Chương trình nhằm phát huy vai trò của MTTQ, các tổ chức thành viên của Mặt trận trong triển khai thực hiện Chương trình giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Kế hoạch ký kết thực hiện dựa trên các nội dung trọng tâm như: Tuyên truyền về công tác giảm nghèo bền vững; Vận động các nguồn lực hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ còn nhiều khó khăn trong cuộc sống; Các nội dung thực hiện chăm lo gia đình chính sách khó khăn, hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ còn nhiều khó khăn trong cuộc sống gồm: Hỗ trợ học bổng, phương tiện đi học, dụng cụ học tập; hỗ trợ thẻ bảo hiểm y tế cho hộ vừa vượt chuẩn nghèo; hỗ trợ phương tiện làm ăn; hỗ trợ kinh phí đào tạo nghề; hỗ trợ kinh phí xây nhà cho thành viên gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo…    

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Xem nhiều nhất