TP Hồ Chí Minh:156 công chức lãnh đạo, quản lý bổ nhiệm còn thiếu tiêu chuẩn

Đức Sơn

Thanh tra Bộ Nội vụ vừa ban hành Thông báo Kết luận thanh tra trong đó chỉ rõ nhiều sai sót trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về tuyển dụng công chức, xét chuyển công chức cấp xã thành công chức từ cấp huyện trở lên, bổ nhiệm, số lượng cấp phó và việc ký hợp đồng lao động làm công tác chuyên môn nghiệp vụ trong cơ quan hành chính nhà nước tại UBND TP Hồ Chí Minh.

Kết luận của Thanh tra Bộ Nội vụ cho thấy, UBND TP Hồ Chí Minh chưa ban hành tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương theo phân cấp quản lý để làm cơ sở thực hiện thống nhất trên phạm vi toàn thành phố. Bên cạnh đó, là việc áp dụng một số chương trình đào tạo, quy hoạch theo chính sách thu hút của Thành ủy để đề nghị các sở, ban, ngành và UBND cấp huyện sắp xếp, bố trí sinh viên sau khi tốt nghiệp đại học trở lên vào làm việc tại các cơ quan, tổ chức không qua tuyển dụng công chức và ký hợp đồng lao động làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ trong các cơ quan hành chính nhà nước.

Về lĩnh vực thi tuyển công chức, trong giai đoạn thanh tra, UBND TP Hồ Chí Minh tổ chức kỳ thi tuyển công chức năm 2016 , qua đó tuyển dụng được 205 công chức ngạch chuyên viên và tương đương, 9 công chức ngạch cán sự và tương đương từ cấp huyện trở lên. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện còn có một số sai sót. Cụ thể, quy định về dự tuyển công chức có hộ khẩu thường trú tại thành phố. Giới hạn độ tuổi dự tuyển trong lĩnh vực khoa học và công nghệ. Kế hoạch tuyển dụng của UBND Thành phố ban hành sau thời điểm có thông báo tuyển dụng công chức. Hội đồng thi tuyển công chức được thành lập sau thời hạn 15 ngày kể từ ngày hết thời hạn nhận hồ sơ của người đăng ký dự tuyển. Đáp án thi không được Chủ tịch Hội đồng thi phê duyệt và đáp án thi của một số môn kiến thức chung không có thang điểm chi tiết. Việc chấm thi, vào phiếu thi, tổng hợp kết quả điểm thi còn hạn chế.

Qua kiểm tra hồ sơ của 346 trường hợp, đặc biệt trong tuyển dụng công chức cho thấy, đến thời điểm thanh tra có 13/346 công chức chưa có chứng chỉ quản lý nhà nước tương ứng với ngạch công chức.

Kiểm tra việc xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức từ cấp huyện trở lên tại TP Hồ Chí Minh, Thanh tra Bộ Nội vụ phát hiện, trong giai đoạn thanh tra có 11 trường hợp chưa có quyết định tuyển dụng công chức cấp xã. 3 trường hợp tính từ thời điểm có quyết định xét chuyển thành công chức từ cấp huyện trở lên chưa đủ 60 tháng công tác. 7 trường hợp quyết định tuyển dụng công chức cấp xã hoặc quyết định công nhận chức danh công chức cấp xã không căn cứ vào kết quả tuyển dụng.

Mặt khác, về trình tự, thủ tục thì biên bản kiểm tra, sát hạch của một số cơ quan, tổ chức chưa phản ánh việc kiểm tra, sát hạch về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. Chưa có văn bản thể hiện việc người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức xem xét, quyết định về hình thức và nội dung kiểm tra, sát hạch. Một số hồ sơ xét chuyển chưa đảm bảo theo quy định.

Đáng chú ý, Thanh tra Bộ Nội vụ phát hiện, có 156 công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý còn thiếu một hoặc một số điều kiện, tiêu chuẩn chức danh như: Thiếu chứng chỉ quản lý nhà nước, ngoại ngữ, tin học, chứng chỉ dành cho lãnh đạo cấp sở, hoặc nghiệp vụ chuyên ngành; giữ ngạch thấp hơn hoặc không phù hợp với ngạch công chức theo quy định của bộ chuyên ngành và yêu cầu của Đề án vị trí việc làm đã được phê duyệt; chưa có quyết định tuyển dụng công chức cấp xã hoặc chưa làm quy trình xét chuyển từ cán bộ, công chức cấp xã thành công chức từ cấp huyện trở lên.

Về trình tự, thủ tục trong việc bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý còn có một số trình tự, thủ tục bổ nhiệm chưa được phản ánh bằng văn bản lưu trong hồ sơ bổ nhiệm như: Chủ trương, phê duyệt chủ trương, đề xuất phương án nhân sự, tập thể lãnh đạo thảo luận, biểu quyết; trao đổi với người được bổ nhiệm, làm việc với cơ quan, tổ chức nơi đi; đánh giá nhận xét của thủ trưởng cơ quan, tổ chức đối với công chức được xem xét bổ nhiệm lại…

Kết luận thanh tra cũng xác định tại thời điểm thanh tra, còn 5 phòng, ban chuyên môn thuộc cấp sở có số lượng cấp phó vượt quá quy định 1 người/phòng, ban. Ngoài ra, có 8 cơ quan, tổ chức thuộc UBND Thành phố còn sử dụng 15 hợp đồng lao động làm công tác chuyên môn nghiệp vụ trong cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước.

Căn cứ vào kết quả thanh tra, Thanh tra Bộ Nội vụ kiến nghị Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh: Thực hiện chỉ đạo rà soát điều kiện, tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục đối với các trường hợp được bổ nhiệm chức danh lãnh đạo, quản lý từ tháng 6/2012 đến nay; kịp thời phát hiện các trường hợp còn chưa đáp ứng để có kế hoạch cử đi đào tạo, bồi dưỡng, khắc phục; quy định thời hạn để công chức hoàn thiện điều kiện, tiêu chuẩn còn thiếu; miễn nhiệm, không bổ nhiệm lại, thu hồi quyết định đối với các trường hợp không đáp ứng điều kiện, tiêu chuẩn, vi phạm về trình tự, thủ tục không khắc phục được quy định tại Thông báo Kết luận số 43 TB/TW ngày 28/12/2017 của Bộ Chính trị và Kết luận số 48-KL/TW ngày 26/4/2019 của Ban Bí thư và các văn bản hướng dẫn của Đảng. Đồng thời, chỉ đạo các đơn vị khắc phục những tồn tại, hạn chế nêu trong Kết luận thanh tra.

Thanh tra Bộ Nội vụ cũng kiến nghị Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến những sai sót để có hình thức xử lý phù hợp.

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Tin nóng

Xem nhiều nhất