Trách nhiệm của MTTQ Việt Nam trong công tác tiếp công dân

BBĐ

Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam các cấp có trách nhiệm tổ chức tiếp công dân (phân công người tiếp công dân, xử lý khiếu nại, tố cáo, kiến nghị; thực hiện chế độ báo cáo).

Hỏi: Quyền và trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong công tác tiếp công dân, xử lý, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh liên quan đến công tác bầu cử được quy định như thế nào?

Trả lời: Trách nhiệm của MTTQ Việt Nam trong công tác tiếp công dân, xử lý, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh liên quan đến công tác bầu cử được quy định trong các văn bản sau:

Luật Tiếp công dân; Luật Bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND; Luật Tổ chức Quốc hội, Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo; Nghị quyết liên tịch số 09/2021/NQLT/UBTVQH14-CP- ĐCTUBTƯMTTQVN ngày 15/1/2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ và Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam hướng dẫn Quy trình hiệp thương giới thiệu người ứng cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026;

Thông tri số 36/TT-MTTƯ-BTT ngày 06/5/2019 của Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam; Thông tri số 13/TT-MTTƯ-BTT ngày 19/1/2021 của Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam hướng dẫn MTTQ Việt Nam tham gia công tác bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; Hướng dẫn số 13-HD/UBKTTƯ ngày 2/12/2020 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về việc giải quyết tố cáo, khiếu nại về bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 của cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra các cấp.

Theo các văn bản nêu trên, Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam các cấp có trách nhiệm sau:

Tổ chức tiếp công dân (phân công người tiếp công dân, xử lý khiếu nại, tố cáo, kiến nghị; thực hiện chế độ báo cáo).

Kiểm tra công tác tiếp công dân, xử lý khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp dưới.

Giám sát việc tiếp công dân, xử lý khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của cá nhân, tổ chức có trách nhiệm tiếp công dân, xử lý khiếu nại, tố cáo, kiến nghị.

Thực hiện chế độ bồi dưỡng đối với người làm công tác tiếp công dân, xử lý khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh theo quy định của pháp luật.          

Tin liên quan

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Tin nóng

Tăng cường công tác dân vận vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Tăng cường công tác dân vận vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Việc tăng cường đổi mới công tác dân vận và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã góp phần xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Nhờ đó, kinh tế từng bước phát triển, an ninh quốc phòng được đảm bảo, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng cao, khối đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng được củng cố vững chắc.

Xem nhiều nhất