Trách nhiệm, đổi mới, sáng tạo trong triển khai nhiệm vụ

Vũ Mạnh (ghi)

“Hoạt động của Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp ngày càng đổi mới về phương thức, chú trọng tính hiệu quả thiết thực. Các hoạt động, hội nghị của Mặt trận trong năm qua có nhiều đổi mới, ngắn gọn, có sức lan tỏa trong cộng đồng”, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hầu A Lềnh nhấn mạnh.

Trách nhiệm, đổi mới, sáng tạo trong triển khai nhiệm vụ
Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hầu A Lềnh trình bầy báo cáo tại Hội nghị.

Ngày 21/12, Báo cáo Kết quả công tác Mặt trận năm 2020, chương trình phối hợp và thống nhất hành động năm 2021 của UBTƯ MTTQ Việt Nam, ông Hầu A Lềnh, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam nêu rõ, mặc dù bối cảnh đất nước có nhiều khó khăn thách thức, song với tinh thần thi đua chào mừng Đại hội Đảng các cấp, Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X, kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam - Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam, Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên các cấp đã phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, đổi mới và sáng tạo, khắc phục khó khăn và đạt được những kết quả nổi bật.

Theo đó, công tác tuyên truyền được triển khai toàn diện, có nhiều đổi mới và phong phú, điển hình là sự kịp thời, sáng tạo, chủ động và quyết liệt trong tuyên truyền phòng, chống đại dịch Covid-19 và vận động cứu trợ, giúp đỡ người nghèo.

Tính đến ngày 30/10/2020, tổng số tiền và hiện vật quy ra tiền vận động ở Trung ương và địa phương qua kênh MTTQ Việt Nam được hơn 2.263 tỷ đồng. Trên cơ sở số tiền và hàng tiếp nhận, Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam đã chủ động đề xuất với Chính phủ, phối hợp với Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống dịch Covid-19, Bộ Y tế và các cơ quan, bộ, ngành liên quan kịp thời phân bổ tiền và hiện vật đến đối tượng sử dụng trong nước và kiều bào ta ở nước ngoài.

Đặc biệt, thông qua các ngày Lễ, kỷ niệm, sự kiện chính trị lớn của Đảng, đất nước, của dân tộc, đặc biệt là việc tổ chức thành công chuỗi các hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam - Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam đã góp phần nâng cao nhận thức chính trị, niềm tin và lòng tự hào, tự tôn dân tộc của các tầng lớp nhân dân.

Công tác vận động đồng bào các dân tộc, tôn giáo, người Việt Nam ở nước ngoài tiếp tục được tăng cường và phát huy, tăng cường các nguồn lực xã hội, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tiếp tục được tổ chức nền nếp, góp phần gắn bó giữa lãnh đạo cấp ủy, chính quyền với nhân dân.

Toàn cảnh Hội nghị Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam lần thứ tư khóa IX.
Toàn cảnh Hội nghị Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam lần thứ tư khóa IX.

Ủy ban MTTQ Việt Nam các địa phương đã phối hợp với các tổ chức thành viên đẩy mạnh các phong trào thi đua, các cuộc vận động góp phần cùng chính quyền khắc phục khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh, thiên tai; vận động xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, trong đó có việc lấy ý kiến về sự hài lòng của người dân đối với kết quả xây dựng nông thôn mới, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu; tổ chức sơ kết, xây dựng các mô hình điểm và đăng ký thực hiện danh hiệu Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; vận động nhân dân bảo đảm vệ sinh môi trường, xây dựng đường giao thông nông thôn; xây dựng và triển khai nhiều mô hình hoạt động, chương trình cụ thể gắn với cuộc vận động ở cơ sở.

Cùng với đó, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên đã tổ chức tốt, chu đáo việc tiếp tiếp nhận, quản lý, phân bổ kinh phí và các nguồn lực của các cơ quan, tổ chức ủng hộ, đảm bảo minh bạch và đúng đối tượng.

Đến ngày 8/12/2020, MTTQ Việt Nam 4 cấp đã vận động Quỹ “Vì người nghèo” và chương trình an sinh xã hội được hơn 5.120 tỷ đồng, trong đó: Quỹ “Vì người nghèo” 4 cấp vận động được 734,21 tỷ đồng; các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp ủng hộ chương trình an sinh xã hội hơn 4.385 tỷ đồng.

Ở Trung ương, thông qua Chương trình “Cả nước chung tay vì người nghèo” năm 2020, đã có 202 cơ quan, đơn vị, Tập đoàn, Tổng công ty, các doanh nghiệp, doanh nhân, cá nhân đã ủng hộ, cam kết ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” và an sinh xã hội với số tiền 2.400 tỷ đồng, trong đó ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” gần 160 tỷ đồng, an sinh xã hội khoảng 2.240 tỷ đồng.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn trao đổi với các đại biểu tại Hội nghị.
Chủ tịch Trần Thanh Mẫn trao đổi với các đại biểu tại Hội nghị.

Theo Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hầu A Lềnh, trong năm 2020, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên đã tổ chức thành công việc góp ý, phản biện xã hội đối với các dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, tham gia tích cực vào quá trình chuẩn bị và tổ chức Đại hội Đảng các cấp.

Việc tập hợp, phản ánh ý kiến, kiến nghị của nhân dân để phản ánh đến cơ quan Đảng, Nhà nước và tổng hợp ý kiến, kiến nghị của nhân dân phản ánh đến Quốc hội và HĐND cùng cấp ngày càng cụ thể, sâu sát.

Với 6.750 ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân cả nước, Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam đã xây dựng Báo cáo kết quả giám sát của MTTQ Việt Nam gửi Quốc hội tại 2 kỳ họp trong năm theo hướng “gọn, rõ, trọng tâm, trọng điểm, trực diện theo nhóm vấn đề” được Quốc hội, cử tri và Nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.

Bên cạnh đó, việc quan tâm kiện toàn Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp xã, huyện sáp nhập đơn vị hành chính; sắp xếp tổ chức bộ máy, cán bộ cơ quan chuyên trách MTTQ Việt Nam cấp tỉnh, cấp huyện theo Quyết định 212-QĐ/TW của Ban Bí thư; phát huy hiệu quả vai trò các Hội đồng tư vấn, Ban Tư vấn, thành lập Bảo tàng MTTQ Việt Nam, xây dựng xong 4 tài liệu bồi dưỡng cán bộ chuyên trách Mặt trận các cấp, 3 công trình lịch sử và 1 cuốn thuật ngữ Mặt trận.

“Hoạt động của Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp ngày càng đổi mới về phương thức, chú trọng tính hiệu quả thiết thực. Các hoạt động, hội nghị của Mặt trận trong năm qua có nhiều đổi mới, ngắn gọn, có sức lan tỏa trong cộng đồng. Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động được đẩy mạnh và triệt để ứng dụng trong công tác chỉ đạo, tập huấn, hướng dẫn, chia sẻ kinh nghiệm công tác Mặt trận”, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hầu A Lềnh nhấn mạnh.

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Gắn kết tình người trong hoạn nạn

Gắn kết tình người trong hoạn nạn

Để người nghèo không bị thiếu ăn trong bão lũ, ông Sỷ luôn có mặt ở những nơi ngập lụt để nắm chắc tình hình thiệt hại về con người và tài sản của người dân.
Đem mái ấm đến với người nghèo

Đem mái ấm đến với người nghèo

Những năm qua, MTTQ các cấp trên địa bàn tỉnh Cao Bằng đã tích cực vận động đóng góp Quỹ “Vì người nghèo” để tập trung nguồn lực xóa nhà tạm, nhà dột nát.

Tin nóng

Xem nhiều nhất