Triển khai cấp thẻ BHYT cho hộ nghèo theo chuẩn nghèo mới

B.Phúc

Sang giai đoạn 2022-2025, tiêu chí nghèo về thu nhập ở khu vực nông thôn được điều chỉnh là 1,5 triệu đồng/người/tháng và khu vực thành thị là 2 triệu đồng/người/tháng.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam vừa có công văn gửi ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố về việc thực hiện cấp thẻ Bảo hiểm y tế theo quy định chuẩn nghèo đa chiều mới của Nghị định số 07/2021/NĐ-CP của Chính phủ.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam đề nghị UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo sở lao động-thương binh và xã hội phối hợp với các cơ quan liên quan và ủy ban nhân dân cấp huyện triển khai việc rà soát, kịp thời lập danh sách cấp thẻ Bảo hiểm y tế cho đối tượng thuộc chuẩn nghèo đa chiều mới. Từ đó, cơ quan bảo hiểm xã hội có cơ sở cấp thẻ Bảo hiểm y tế mới từ ngày 1/1/2022.

Theo Nghị định số 07/2021/NĐ-CP, năm 2021 vẫn tiếp tục thực hiện chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều giai đoạn 2016-2020 theo Quyết định số 59/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, theo đó tiêu chí thu nhập đối với khu vực nông thôn là 700.000 đồng/người/tháng, trong khi khu vực thành thị là 900.000 đồng/người/tháng.

Sang giai đoạn 2022-2025, tiêu chí nghèo về thu nhập ở khu vực nông thôn được điều chỉnh là 1,5 triệu đồng/người/tháng và khu vực thành thị là 2 triệu đồng/người/tháng.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam đề nghị các cơ quan liên quan cần thông tin, giải thích rõ cho những người thuộc hộ gia đình nghèo tiếp cận đa chiều theo quy định tại Quyết định số 59/2015/QĐ-TTg trước kia được ngân sách Nhà nước mua thẻ Bảo hiểm y tế, nay không được ngân sách nhà nước mua thẻ Bảo hiểm y tế theo quy định tại Nghị định số 07/2021/NĐ-CP để người dân hiểu, chủ động tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam cũng đề nghị các địa phương bố trí ngân sách, huy động xã hội hóa để có thêm kinh phí mua bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ cận nghèo, nghèo đa chiều hoặc hộ lao động trong lĩnh vực nông, lâm, ngư, diêm nghiệp có mức sống trung bình trên địa bàn.

Tin liên quan

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Xem nhiều nhất