Triển lãm ‘Đảng ta thật là vĩ đại’

Mạnh Thắng

Từ ngày 18 đến ngày 24/1/2021, tại Trung tâm Triển lãm văn hóa nghệ thuật Việt Nam (Hà Nội) sẽ diễn ra triển lãm “Đảng ta thật là vĩ đại”. Triển lãm sẽ mở cửa từ 8h30 đến 17h.

Triển lãm “Đảng ta thật là vĩ đại” là sự kiện hoạt động văn hóa có ý nghĩa chính trị kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2021), chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII Đảng Cộng sản Việt Nam. Triển lãm do Trung tâm Triển lãm văn hóa nghệ thuật Việt Nam phối hợp với Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm; Cục Văn hóa cơ sở; Vụ Thi đua, Khen thưởng; Thư viện Quốc gia Việt Nam; Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam; Bảo tàng Tuổi trẻ Việt Nam và các đơn vị liên quan tổ chức.

Trong phần trưng bày hình ảnh, triển lãm giúp người xem nhớ lại những kỳ Đại hội Đảng. Đó là quá trình ra đời và lớn mạnh của Đảng Cộng sản Việt Nam, vai trò lãnh đạo của Đảng, của Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo đấu tranh giành chính quyền, các cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc chống Pháp, Mỹ, bảo vệ biên giới.

Những hình ảnh về thành tựu kinh tế (công nghiệp, nông nghiệp, giao thông vận tải, tài chính ngân hàng, bảo hiểm); Văn hóa, thể thao và du lịch; Giáo dục và đào tạo; An sinh xã hội; Y tế và chăm sóc sức khỏe nhân dân; Đối ngoại và hội nhập quốc tế…

Triển lãm cũng trưng bày những hình ảnh về Quân đội nhân dân và Công an nhân dân trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Đó là những hình ảnh về xây dựng quân đội, công an chính quy hiện đại; Bảo vệ an ninh biên giới, giữ vững toàn vẹn lãnh thổ và chủ quyền quốc gia; Đảm bảo tuyệt đối an ninh an toàn các mục tiêu các công trình trọng điểm, các sự kiện chính trị - xã hội của đất nước. Nhiệm vụ đảm bảo quốc phòng, an ninh đã từng bước kết hợp chặt chẽ với phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội. Tham gia vào hoạt động giữ gìn hòa bình của Liên hợp quốc; Tham gia huấn luyện, diễn tập chung về hỗ trợ nhân đạo, cứu trợ thảm họa, tìm kiếm cứu nạn…

Những chủ đề khác của triển lãm cũng sẽ tạo thành điểm nhấn trưng bày như: “Tuổi trẻ Việt Nam tự hào tiến bước dưới cờ Đảng quang vinh”; “Sách, tư liệu về Đảng Cộng sản Việt Nam”.

Bên cạnh đó, Triển lãm còn trưng bày tranh cổ động tuyên truyền về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII Đảng Cộng sản Việt Nam.

Thông qua triển lãm “Đảng ta thật là vĩ đại” công chúng có cơ hội hiểu sâu sắc hơn về sự ra đời và phát triển lớn mạnh của Đảng Cộng sản Việt Nam, những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử và những bài học đúc kết từ những năm đổi mới, phát triển đất nước, vừa là hành trang, vừa là nguồn lực quý báu động viên toàn Đảng, toàn dân ta tiến lên giành những thắng lợi mới, đồng thời khơi gợi lòng tự hào dân tộc cho các thế hệ người Việt Nam, đặc biệt là thế hệ trẻ ngày nay.

Tin liên quan

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Xem nhiều nhất