Trong 5 năm tới, học phí đại học sẽ tăng như thế nào?

Nguyễn Hoài

Mức trần học phí năm học 2021 - 2022 đối với các ngành đào tạo của trường đại học công lập được áp dụng bằng mức trần học phí năm học 2020 – 2021.

Mức trần học phí năm học 2021 - 2022 đối với các ngành đào tạo của trường đại học công lập được áp dụng bằng mức trần học phí năm học 2020 – 2021.

Nghị định số 81/2021/NĐ-CP quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo của Chính phủ mới ban hành đã nêu rõ mức học phí đối với giáo dục đại học từ năm học sắp tới đến năm học 2025 - 2026.

Mức trần học phí năm học 2021 - 2022 đối với các ngành đào tạo của trường đại học công lập được áp dụng bằng mức trần học phí năm học 2020 – 2021.
Mức trần học phí năm học 2021 - 2022 đối với các ngành đào tạo của trường đại học công lập được áp dụng bằng mức trần học phí năm học 2020 – 2021.

Trường công lập chưa tự chủ tài chính

Mức trần học phí năm học 2021-2022 đối với các ngành đào tạo của các cơ sở giáo dục đại học công lập được áp dụng bằng mức trần học phí của các cơ sở giáo dục đại học công lập do Nhà nước quy định áp dụng cho năm học 2020-2021. Cụ thể như sau:

Với các khối ngành đào tạo trình độ đại học tại các trường công lập chưa tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư được chia thành 7 khối ngành tương ứng với từng mức học phí.

Trong đó, mức học phí cao nhất mỗi tháng là 1,43 triệu đồng/sinh viên là các khối ngành sức khỏe khác và Y dược.

Mức trần học phí đối với các trường đại học công lập chưa tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư.
Mức trần học phí đối với các trường đại học công lập chưa tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư.

Từ năm học  2022-2023 đến năm học 2025 – 2026, mức trần học phí đối với các cơ sở giáo dục đại học công lập chưa tự bảo đảm thường xuyên tăng mỗi năm trên dưới 200.000 đồng.

Mức trần học phí của các trường đại học công lập chưa tự bảo đảm chi thường xuyên 5 năm tới.
Mức trần học phí của các trường đại học công lập chưa tự bảo đảm chi thường xuyên 5 năm tới.

Trường công lập tự chủ tài chính

Với các khối ngành đào tạo trình độ đại học tại các trường đại học công lập tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư cũng chia theo 7 khối ngành. Trong đó, học phí cao nhất cũng là các khối ngành sức khỏe khác và Y Dược với mức học phí mỗi tháng 5,05 triệu đồng/sinh viên.

Mức học phí các trường đại học công lập tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư.
Mức học phí các trường đại học công lập tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư.

Các trường đại học công lập tự bảo đảm chi thường xuyên có mức học phí được xác định tối đa bằng 2 lần mức trần học phí nêu trên tương ứng với từng khối ngành và từng năm học.

Còn các trường đại học công lập tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư có mức học phí được xác định tối đa bằng 2,5 lần mức trần học phí nêu trên tương ứng với từng khối ngành và từng năm học.

Đối với chương trình đào tạo của cơ sở giáo dục đại học công lập đạt mức kiểm định chất lượng chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn do Bộ GD&ĐT quy định hoặc đạt mức kiểm định chất lượng chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn nước ngoài hoặc tương đương, trường đại học được tự xác định mức thu học phí của chương trình đó.

Mức học phí này phải dựa trên cơ sở định mức kinh tế - kỹ thuật do cơ sở giáo dục ban hành, thực hiện công khai giải trình với người học, xã hội.

Tin liên quan

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Xem nhiều nhất