Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ và Nghiên cứu khoa học MTTQ Việt Nam kỷ niệm 10 năm thành lập

Tiến Đạt

Ngày 29/12, tại Hà Nội, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng đã dự và phát biểu tại Lễ kỷ niệm 10 năm Ngày thành lập Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ và Nghiên cứu khoa học MTTQ Việt Nam (1/1/2013 – 1/1/2023).

Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng phát biểu tại Lễ kỷ niệm.
Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng phát biểu tại Lễ kỷ niệm.

Báo cáo kết quả hoạt động sau 10 năm thành lập, TS Lê Mậu Nhiệm, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ và Nghiên cứu khoa học MTTQ Việt Nam cho biết, trải qua 10 năm thành lập và phát triển với không ít khó khăn, thiếu thốn của một đơn vị sự nghiệp công lập còn non trẻ. Với quyết tâm cao trong thực hiện nhiệm vụ, phát huy tinh thần trách nhiệm không ngừng nỗ lực phấn đấu của từng cán bộ, đảng viên, tập thể lãnh đạo, viên chức, người lao động, Trung tâm đã từng bước khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được Đảng đoàn, Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam tin tưởng giao phó.

Chú trọng triển khai công tác bồi dưỡng cán bộ, từ khi thành lập đến nay, Trung tâm đã tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Mặt trận trong toàn quốc được 9 khóa  với 18 lớp cho hơn 2.000 học viên là cán bộ Mặt trận chuyên trách cấp tỉnh, cấp huyện; phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam một số tỉnh, thành phố tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Mặt trận cho hàng trăm cán bộ Mặt trận cơ sở,  tổ chức các khóa đào tạo ngắn hạn công tác Mặt trận cho 145 cán bộ Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào Xây dựng đất nước.

TS Lê Mậu Nhiệm, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ và Nghiên cứu khoa học MTTQ Việt Nam báo cáo kết quả hoạt động sau 10 năm thành lập.
TS Lê Mậu Nhiệm, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ và Nghiên cứu khoa học MTTQ Việt Nam báo cáo kết quả hoạt động sau 10 năm thành lập.

Phát huy vai trò là đơn vị Thường trực Hội đồng khoa học cơ quan, từ năm 2013 đến 2022, Trung tâm đã tham mưu cho Ban Thường trực tổ chức quản lý và triển khai nghiên cứu tổng số 79 nhiệm vụ khoa học, trong đó có 57 nhiệm vụ cấp bộ, 15 nhiệm vụ cấp cơ sở, 7 chuyên đề khoa học. Trong giai đoạn này, Trung tâm được Ban Thường trực giao trực tiếp chủ trì nghiên cứu 29 nhiệm vụ khoa học, trong đó 1 đề án cấp bộ đặc biệt, 2 đề tài cấp bộ đặc biệt, 21 nhiệm vụ cấp bộ, 4 nhiệm vụ cấp cơ sở, 1 chuyên đề khoa học; chủ trì nhiều dự án điều tra, khảo sát về thực tiễn tổ chức và hoạt động của các cấp Mặt trận trong hệ thống MTTQ Việt Nam.

Cùng với đó, một trong những nhiệm vụ quan trọng của Trung tâm trong 10 năm qua là duy trì hoạt động thường xuyên của Phòng Truyền thống nay là Bảo tàng MTTQ Việt Nam; xây dựng Quy chế nộp lưu tài liệu, hiện vật bảo tàng. Sau khi thành lập, Bảo tàng MTTQ Việt Nam đã tổ chức triển khai các hoạt động: nghiên cứu, sưu tầm, kiểm kê bảo quản, trưng bày, giáo dục, truyền thông, xây dựng hệ thống các quy chế, quy định của Bảo tàng.

Quang cảnh Lễ kỷ niệm.
Quang cảnh Lễ kỷ niệm.

Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ và Nghiên cứu khoa học MTTQ Việt Nam cùng toàn thể cán bộ, viên chức và người lao động đã và đang gắn bó, làm việc tại Trung tâm trong 10 năm qua.

Theo Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng, tuy 10 năm là một chặng đường không dài nhưng có thể khẳng định, với những đóng góp quan trọng và ngày càng rõ nét trên các lĩnh vực bồi dưỡng cán bộ, nghiên cứu và quản lý khoa học và Bảo tàng, Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ và Nghiên cứu khoa học MTTQ Việt Nam xứng đáng là đơn vị sự nghiệp công lập được Đảng đoàn, Ban Thường trực ghi nhận, đánh giá cao; là địa chỉ tin cậy để đông đảo học viên là cán bộ MTTQ các cấp, các chuyên gia, nhà khoa học, người dân và xã hội biết đến, tin tưởng lựa chọn.

Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng tặng lẵng hoa của Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến chúc mừng Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ và Nghiên cứu khoa học MTTQ Việt Nam.
Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng tặng lẵng hoa của Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến chúc mừng Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ và Nghiên cứu khoa học MTTQ Việt Nam.
Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng tặng lẵng hoa của Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam chúc mừng Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ và Nghiên cứu khoa học MTTQ Việt Nam.
Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng tặng lẵng hoa của Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam chúc mừng Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ và Nghiên cứu khoa học MTTQ Việt Nam.
Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ và Nghiên cứu khoa học MTTQ Việt Nam kỷ niệm 10 năm thành lập - Ảnh 1
Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng tặng Bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc đóng góp cho thành công của Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ và Nghiên cứu khoa học MTTQ Việt Nam.
Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng tặng Bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc đóng góp cho thành công của Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ và Nghiên cứu khoa học MTTQ Việt Nam.

Ghi nhận những kết quả, thành tích đã đạt được của Trung tâm trong 10 năm qua, Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng cho biết, bước vào thời kỳ mới, Trung tâm đang đứng trước những thời cơ, thuận lợi mới nhưng cũng đầy khó khăn, thách thức; đòi hỏi Trung tâm cần phát huy truyền thống và các kết quả đã đạt được trong 10 năm qua, để tiếp tục gặt hái được nhiều thành công hơn nữa trong giai đoạn mới, xây dựng Trung tâm trở thành đơn vị sự nghiệp công lập có năng lực chuyên môn vững vàng, năng lực tài chính đủ mạnh; xây dựng Bảo tàng MTTQ Việt Nam thành đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam.

Với ý nghĩa đó, Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng đề nghị Trung tâm tiếp tục triển khai Kết luận của Đoàn Chủ tịch và Đề án của Ban Thường trực về “Tăng cường công tác bồi dưỡng để xây dựng đội ngũ cán bộ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp đáp ứng yêu cầu tình hình mới”, chủ động khảo sát nhu cầu, xây dựng kế hoạch và tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ hàng năm cho cán bộ Mặt trận chuyên trách 3 cấp (trung ương, tỉnh, huyện).

Đồng thời tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác quản lý khoa học và chất lượng các sản phẩm nghiên cứu; tiếp tục tổ chức nghiên cứu, tổng kết những vấn đề lý luận và thực tiễn về đại đoàn kết toàn dân tộc và công tác Mặt trận, trong đó chú trọng nghiên cứu làm rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn về vị trí, vai trò, quyền và trách nhiệm của MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận.

“Với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đoàn, Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam, sự đồng lòng, đoàn kết, trách nhiệm, phát huy trí tuệ tập thể, tinh thần đổi mới và quyết tâm cao của đội ngũ lãnh đạo, cán bộ, viên chức, người lao động, nhất định Trung tâm sẽ khắc phục khó khăn, vượt qua thách thức, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được Đảng đoàn, Ban Thường trực giao phó”, Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng tin tưởng.

Đại biểu tham quan Phòng trưng bày chuyên đề của Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ và Nghiên cứu khoa học MTTQ Việt Nam.
Đại biểu tham quan Phòng trưng bày chuyên đề của Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ và Nghiên cứu khoa học MTTQ Việt Nam.

Tin liên quan

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Nghiệm thu đề tài khoa học cấp Bộ

Nghiệm thu đề tài khoa học cấp Bộ

Tham gia xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước là một trong những quyền, trách nhiệm của MTTQ Việt Nam được ghi nhận trong các văn kiện quan trọng của Đảng, trong Hiến ...

Tin nóng

Xem nhiều nhất