Trưởng ban Kinh tế Trung ương: Nghị quyết 09 có ý nghĩa đặc biệt với Khánh Hoà

M.Loan

Sáng 24/2, tại TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết số 09-NQ/TW ngày 28/1/2022 của Bộ Chính trị về Xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 cho hơn 1.000 đại biểu.

Ông Trần Tuấn Anh, Uỷ viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương tham dự và chỉ đạo Hội nghị.

Báo cáo tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hải Ninh đã trình bày các nội dung cơ bản của Nghị quyết số 09-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hoà đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Theo đó, Nghị quyết 09 đặt mục tiêu phấn đấu xây dựng tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030 là thành phố trực thuộc Trung ương trên cơ sở phát triển huy cao độ tiềm năng và lợi thế về biển, là đô thị thông minh, bền vững, bản sắc và kết nối quốc  tế; là một cực tăng trưởng, trung tâm của khu vực duyên hải Nam Trung bộ, Tây Nguyên và cả nước về kinh tế biển, công nghiệp công nghệ cao, khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo, đào tạo nguồn nhân lực và chăm sóc sức khỏe chất lượng cao; là nơi nhân dân có mức sống cao, hiền hòa, hạnh phúc; tổ chức đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện; quốc phòng, an ninh và chủ quyền biển, đảo được bảo đảm vững chắc.

Nghị quyết đã đề ra 4 quan điểm chỉ đạo gồm: Nhiệm vụ xây dựng và phát triển Khánh Hòa trở thành thành phố trực thuộc trung ương là nhiệm vụ chính trị quan trọng của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh Khánh Hòa và cả nước; phát triển tỉnh Khánh Hòa phải phù hợp với quy hoạch tổng thể quốc gia và khu vực duyên hải Nam Trung bộ.

Khai thác và phát huy tối đa các tiềm năng, lợi thế cho phát triển với kinh tế biển là nền tảng; công nghiệp chế biến, chế tạo công nghệ cao, dịch vụ logistics, công nghiệp năng lượng, kinh tế số là đột phá,  du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn; Khai thác, sử dụng hiệu quả và bền vững tài nguyên thiên nhiên, nhất là tài nguyên biển, bảo vệ môi trường và chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu; giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa, di sản truyền thống, lịch sử; phát triển kinh tế đi đôi với bảo vệ môi trường, bảo đảm tiến bộ và công bằng xã hội; phát triển huyện đảo Trường Sa trở thành trung tâm kinh tế, văn hóa, xã hội trên biển của cả nước; Chú trọng công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch , vững mạnh toàn diện. Tăng cường sức mạnh đại đoàn kết các dân tộc và phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội…

Trưởng ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh phát biểu tại hội nghị.
Trưởng ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, ông Trần Tuấn Anh đánh giá rất cao tiềm năng và lợi thế của tỉnh Khánh Hòa, đồng thời nhấn mạnh, Nghị quyết số 09-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hoà đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với tỉnh Khánh Hòa, nhất là việc định vị tỉnh trong tương quan so sánh với vùng và cả nước, mở ra cơ hội phát triển mới cho tỉnh Khánh Hòa trong giai đoạn tới; thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Trung ương Đảng, Bộ chính trị đối với tỉnh Khánh Hòa trong phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị và bảo đảm quốc phòng - an ninh.

Các đại biểu dự hội nghị.
Các đại biểu dự hội nghị.

Để Nghị quyết số 09-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hoà đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045  sớm đi vào cuộc sống, đáp ứng được kỳ vọng của Trung ương và cả nước, mở ra cơ hội và động lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tỉnh, ông Trần Tuấn Anh đề nghị Tỉnh uỷ Khánh Hòa cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức tuyên truyền, quán triệt sâu rộng quan điểm, định hướng, mục tiêu và các nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết  đến toàn cán bộ đảng viên và nhân dân trong tỉnh; thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 09; bám sát định hướng để ban hành các chương trình hành động; phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành để tham mưu, đề xuất Quốc hội, Chính phủ ban hành các cơ chế, chính sách để cụ thể hoá các chủ trương, định hướng của Nghị quyết; định kỳ tiến hành sơ kết, tổng kết, báo cáo với Bộ Chính trị, Ban Bí thư…

Tin liên quan

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Xem nhiều nhất