Trường ĐH Y Hà Nội phải rà soát tiêu chuẩn 60 viên chức bổ nhiệm không quy hoạch

Theo Dantri

Thanh tra Chính phủ yêu cầu Trường ĐH Y Hà Nội rà soát tiêu chuẩn của 60 viên chức được bổ nhiệm mới giai đoạn 2013-2016 không có quy hoạch. Trường hợp không đủ điều kiện, tiêu chuẩn bổ nhiệm theo quy định thì huỷ quyết định bổ nhiệm đối với những trường hợp này.

Trường ĐH Y Hà Nội phải rà soát tiêu chuẩn 60 viên chức bổ nhiệm không quy hoạch

Trường ĐH Y Hà Nội.

Theo nguồn tin của PV Dân trí, Thanh tra Chính phủ vừa kết luận, tháng 9/2017 Trường ĐH Y Hà Nội ban hành Quyết định số 3479 phê duyệt kết quả quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2017-2021. Các đơn vị thuộc Trường ĐH Y Hà Nội (Bệnh viện ĐH Y, Viện đào tạo Y học dự phòng và Y tế công cộng, Viện đào tạo Răng hàm mặt) cũng đều ban hành quyết định phê duyệt quy hoạch trong thời gian này.

Những người được quy hoạch chức danh lãnh đạo quản lý của các đơn vị thuộc bệnh viện đều là viên chức, trong khi một số trường hợp đang có năng lực, đang làm việc theo hợp đồng lao động dài hạn tại bệnh viện nhưng chưa được xem xét đưa vào quy hoạch phát triển. Những đối tượng này Bộ Y tế chưa có hướng dẫn cụ thể cho các bệnh viện thuộc Trường ĐH thực hiện.

Đến hết năm 2017, một số khoa, phòng, đơn vị, bộ môn của Trường ĐH Y Hà Nội còn thiếu vị trí lãnh đạo quản lý là cấp trưởng, cấp phó, đặc biệt là Bệnh viện ĐH Y có 14/37 đơn vị trực thuộc chưa được kiện toàn cấp trưởng, cấp phó đơn vị.

Cơ quan thanh tra đã đề nghị Trường ĐH Y Hà Nội thành lập hội đồng trường đảm bảo đúng quy định của pháp luật, nhất là đảm bảo tiêu chuẩn của Chủ tịch Hội đồng trường theo đúng quy định của Luật Giáo dục Đại học năm 2012 trình Bộ Y tế phê duyệt. Đồng thời xây dựng kế hoạch biên chế hàng năm trình Bộ Y tế quy định.

“Rà soát tiêu chuẩn của 60 viên chức được bổ nhiệm mới giai đoạn 2013-2016 không có quy hoạch. Trường hợp không đủ điều kiện, tiêu chuẩn bổ nhiệm theo quy định thì huỷ quyết định bổ nhiệm đối với những trường hợp này”- Thanh tra Chính phủ nhấn mạnh.

Ngoài ra, Trường ĐH Y Hà Nội còn thu thêm một số khoản thu sự nghiệp khác chưa được quy định như tiền nhập học, tiền thi lại, tiền tổ chức lễ tốt nghiệp để chi phí cho hoạt động này. Tổng số tiền đã thu là gần 3,9 tỷ đồng. Thanh tra Chính phủ yêu cầu chấm dứt ngay việc thu các khoản thu sự nghiệp chưa được Nhà nước quy định.

Đồng thời yêu cầu kiện toàn lãnh đạo một số khoa, phòng, đơn vị, bộ môn còn thiếu vị trí lãnh đạo là cấp trưởng, cấp phó. Trường ĐH Y Hà Nội chỉ đạo Bệnh viện ĐH Y kiện toàn vị trí cấp trưởng, cấp phó của đơn vị trực thuộc đảm bảo đúng quy hoạch đã được phê duyệt và tiêu chuẩn quy định.

Thanh tra Chính phủ đề nghị Bộ Y tế chỉ đạo kiểm điểm, xử lý trách nhiệm đối với tập thể lãnh đạo, cá nhân người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu liên quan đến những thiếu sót, khuyết điểm nêu trên.

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Xem nhiều nhất