Truyền thông về bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị

Lê Quốc Khánh

Tỉ lệ nữ trong hệ thống chính trị cấp quận, huyện tại TP Cần Thơ còn hạn chế, chưa đồng đều do một số cán bộ nữ còn ngại tham gia học tập nâng cao trình độ chuyên môn, lý luận chính trị.

Ngày 12/11, Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ TP Cần Thơ tổ chức hội thảo truyền thông về bình đẳng giới (BĐG) trong lĩnh vực chính trị nhằm tăng cường nhận thức về truyền thông BĐG đặc biệt là với các cơ quan về tổ chức cán bộ, bồi dưỡng cán bộ. 

Tại hội thảo, các đại biểu nêu lên thực trạng công tác truyền thông về bình đẳng giới (BĐG) trong lĩnh vực chính trị của TP. Cần Thơ; chia sẻ công tác tuyên truyền về BĐG trong lĩnh vực chính trị.

Ông Lê Văn Tâm - Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, trưởng ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ thành phố cho biết: Trong những năm qua, đặc biệt là tại đại hội đảng bộ các cấp vừa được tiến hành trong năm 2015, tỉ lệ nữ được qui hoạch cấp ủy vào các chức danh cán bộ chủ chốt các cấp đều tăng so với nhiệm kỳ trước.

Tỉ lệ nữ được qui hoạch chức danh lãnh đạo, quản lý các sở, ngành thành phố giai đoạn 2015-2020 chiếm 32,61%. Cán bộ nữ được quan tâm tạo điều kiện đi học, bồi dưỡng nâng cao kiến thức chuyên môn, chính trị và khuyến khích phát triển tài năng nữ.

Tuy vậy, tỉ lệ nữ trong hệ thống chính trị cấp quận, huyện còn hạn chế, chưa đồng đều do một số cán bộ nữ còn ngại tham gia học tập nâng cao trình độ chuyên môn, lý luận chính trị. Các đại biểu kiến nghị tăng cường truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng để phụ nữ nhận thức đúng về BĐG trong lĩnh vực chính trị.    

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Xem nhiều nhất