Tự quản để phòng chống tội phạm

Hải Nhi (thực hiện)

Xây dựng những xã, phường, thị trấn lành mạnh không có tội phạm và các tệ nạn xã hội, tăng cường các mô hình tự quản, tự phòng, tự bảo vệ tại cộng đồng dân cư gắn với thực hiện 5 nội dung cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh là những việc mà Mặt trận và các tổ chức đoàn thể tỉnh Cao Bằng đang nỗ lực thực hiện.

Bà Đặng Thị Duyên, Phó Chủ tịch UBMTTQ tỉnh Cao Bằng đã trao đổi với PV Đại Đoàn Kết về vấn đề này.

Bà Đặng Thị Duyên.

PV: Thưa bà, phát huy vai trò của Mặt trận và các tổ chức đoàn thể trong việc nâng cao nhận thức cho người dân về công tác phòng chống tội phạm được Mặt trận và các đoàn thể tỉnh Cao Bằng phối hợp triển khai như thế nào?

Bà Đặng Thị Duyên: Ủy ban MTTQ tỉnh Cao Bằng và các tổ chức thành viên của MTTQ đã phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an các cấp thường xuyên chủ động đề xuất với cấp ủy, chính quyền phát động phong trào, tập trung ở các xã, phường, khu dân cư trọng điểm, với nội dung tấn công truy quét tội phạm, bài trừ tệ nạn xã hội cho phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, đồng thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền định kỳ tổ chức giao ban giữa Ban thường trực MTTQ các cấp với Công an, các ngành đoàn thể để trao đổi rút kinh nghiệm, từ đó tổ chức triển khai đạt hiệu quả cao hơn. 

Cùng với đó, Ủy ban MTTQ các cấp phối hợp với các tổ chức thành viên thường xuyên vận động tuyên truyền nhân dân phát huy tinh thần đoàn kết, tính dân chủ, giữ gìn kỷ cương, sống và làm theo Hiến pháp và pháp luật, theo quy ước của cộng đồng dân cư.

Từ đầu năm tới nay, chúng tôi đã củng cố và kiện toàn được 2.086 tổ hòa giải. Tổ chức được 36 buổi với 2.038 người tham dự.

Tổ chức cho các hộ gia đình, khu dân cư ký cam kết và đăng ký các danh hiệu, kết quả: 1.381 khu dân cư ký cam kết không phát sinh tội phạm chiếm 41,8%, 89% hộ gia đình ký cam kết không vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội, 2.025/2.486 khu dân cư đăng ký khu dân cư văn hóa chiếm 81,4%...

Để tiếp tục vận động nhân dân cung cấp thông tin, tố giác tội phạm, MTTQ các cấp đã phối hợp với các tổ chức thành viên phát động phong trào quần chúng phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm, giáo dục, cảm hóa người vi phạm pháp luật tại khu dân cư.

Thông qua phát động phong trào, quần chúng nhân dân đã cung cấp cho cơ quan Công an 217 nguồn tin, cảm hóa giáo dục các đối tượng lầm lỗi, hết hạn tù trở về tái hòa nhập cộng đồng được 12 người.

 Qua tuyên truyền, vận động đã hòa giải được 82 vụ, góp phần nâng cao hiệu quả việc thực hiện chính sách, pháp luật tại khu dân cư, tạo sự gắn kết trong hệ thống chính trị cơ sở, góp phần xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ, các tổ chức đoàn thể ở khu dân cư ngày càng trong sạch, vững mạnh. 

Trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, theo bà tổ chức đoàn thể  nào đã tham gia tích cực và hiệu quả nhất?

- Tôi đánh giá cao Hội Phụ nữ các cấp của tỉnh Cao Bằng đã tích cực tham gia phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi tội phạm về tệ nạn xã hội.

Làm tốt công tác tuyên truyền, vận động người dân trong gia đình không phạm tội và mắc các tệ nạn xã hội. Hội đã cung cấp hàng ngàn cuốn tài liệu, tờ rơi truyền thông về phòng chống mua bán người cho các huyện, thành phố và các xã trọng điểm có nguy cơ cao về mua bán người.

Bên cạnh đó củng cố, duy trì và nâng cao hiệu quả hoạt động của 15 câu lạc bộ phòng, chống tội phạm. Là tỉnh có đường biên dài, nên Hội có 157 tổ tự quản đường biên mốc giới, trên 50% tổ tự quản hoạt động hiệu quả. Nhiều mô hình tổ tự quản đã được Trung ương nhân rộng trên toàn quốc.

Tới đây, MTTQ tỉnh Cao Bằng sẽ tập trung vào các hoạt động gì để tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật nhằm đẩy lùi tội phạm trên địa bàn? 

- Chúng tôi tiếp tục phối hợp xây dựng xã, phường, thị trấn lành mạnh không có tội phạm và các tệ nạn xã hội. Nhất là việc tăng cường các hoạt động mô hình tự quản, tự phòng, tự bảo vệ, trong công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật và phát động phong trào Toàn dân tham gia công tác đấu tranh, phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội tại cộng đồng dân cư gắn với thực hiện 5 nội dung cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Bên cạnh đó, MTTQ cũng quan tâm tới việc phối hợp cảm hóa, giáo dục người phạm tội và tạo việc làm cho các đối tượng tái hòa nhập với cộng đồng.

Trân trọng cảm ơn bà!

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Thư gửi người xa xứ: Cần Giờ những ngày này

Thư gửi người xa xứ: Cần Giờ những ngày này

Cần Giờ được nhiều người biết đến không chỉ là khu sinh quyển thiên nhiên thế giới, mà còn là vùng đất có nhiều loại sản vật, thủy hải sản, thương hiệu xoài cát Cần ...
Người Việt ở Séc

Người Việt ở Séc

Ông Đinh Hoàng Thắng, Chủ tịch Liên hiệp Hội người Việt tại châu Âu chia sẻ với PV Báo Đại Đoàn Kết.

Xem nhiều nhất