Tạo xung lực mới cho công tác Mặt trận

Tạo xung lực mới cho công tác Mặt trận

Chủ tịch Đỗ Văn Chiến tin tưởng với tinh thần đại đoàn kết và ý kiến thống nhất, đồng thuận cao của hội nghị, năm 2022 công tác Mặt trận sẽ đạt được nhiều kết quả quan trọng hơn nữa.
Tiếp tục khẳng định vai trò, sứ mệnh của Mặt trận

Tiếp tục khẳng định vai trò, sứ mệnh của Mặt trận

Thành công hội nghị quan trọng này là tiền đề để hệ thống Mặt trận từ Trung ương đến địa phương tranh thủ thuận lợi, vượt qua khó khăn, thách thức, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022.

Xem nhiều nhất