Xây dựng nhà nước pháp quyền của dân, do dân, vì dân

Xây dựng nhà nước pháp quyền của dân, do dân, vì dân

Theo Chủ tịch Đỗ Văn Chiến, Ban soạn thảo, tổ biên tập, các cơ quan được phân công cần dành thời gian nghiên cứu, tổng hợp để các chuyên đề phải có tính hệ thống, có yếu tố đổi mới, đột phá, đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng và cơ sở lý luận cao.
Từ bài phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Để dân thương, dân tôn trọng và dân được nhờ

Từ bài phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Để dân thương, dân tôn trọng và dân được nhờ

Tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai Chương trình hành động của MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có bài phát biểu với những chỉ đạo sâu sắc.

Media

Hơn 9.550 tỷ đồng ủng hộ công tác phòng, chống dịch

Những ngày qua có thêm nhiều cơ quan, tổ chức, đơn vị, nhà hảo tâm ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19 qua Tiểu ban Vận động và huy động xã hội, các tổ chức thành viên của Mặt trận và Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh, thành phố. Tính từ ngày 1/5/2021 đến nay, số tiền tiếp nhận ủng hộ đã lên tới hơn 9.550 tỷ đồng.

Xem nhiều nhất