: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ Quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
15:00:16 20/05/2019

Cách tính mức hưởng BHXH một lần cho người lao động

Bà Trần Hiền hỏi: Từ tháng 1 đến tháng 12/2017 đóng BHXH với mức lương là 4.230.000 đồng/tháng; từ tháng 1 đến tháng 6/2018 là 6.530.000 đồng/tháng. Hiện bà Hiền đã nghỉ việc và ngừng đóng BHXH được 1 năm. Nay bà Hiền muốn nhận tiền BHXH 1 lần thì số tiền sẽ được bao nhiêu và có bị ít hơn số tiền đã đóng?

Bảo hiểm xã hội Việt Nam trả lời:

Theo thông tin bà Hiền cung cấp, bà có diễn biến tiền lương đóng BHXH như sau:

Từ tháng 1/2017 đến tháng 12/2017 (12 tháng) là 4.230.000 đồng; từ tháng 1/2018 đến tháng 6/2018 (6 tháng) là 6.530.000 đồng. Sau 1 năm nghỉ việc không tham gia BHXH (tháng 7/2019) bà có nguyện vọng nhận BHXH một lần.

Căn cứ quy định hiện hành và mức điều chỉnh tiền lương, thu nhập tháng đã đóng BHXH tại Thông tư 35/2018/TT-BLĐTBXH ngày 26/12/2018 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, mức hưởng BHXH 1 lần đối với bà được tính như sau:

Từ tháng 1/2017 đến tháng 12/2017 = 12 tháng, mức lương 4.230.000 đồng: 4.230.000 đồng x 12 tháng x 1,04 = 52.790.400 đồng

Từ tháng 1/2018 đến tháng 6/2018 = 6 tháng, mức lương 6.530.000 đồng: 6.530.000 đồng x 6 tháng x 1 = 39.180.000 đồng

Mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH: (52.790.400  đồng + 39.180.000 đồng) /18 tháng = 5.109.467 đồng/tháng

Mức hưởng BHXH một lần bà nhận được: 2 tháng x 5.109.467 đồng/tháng x 1,5 năm = 15.328.401 đồng

Như vậy, theo thông tin bà Hiền cung cấp, mức hưởng BHXH một lần bà nhận được tại thời điểm này là 15.328.401 đồng.

PV (theo Dantri)