: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ Quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
07:00:23 18/01/2020

Đổi số Chứng minh thư nhân dân: Có phải cấp lại sổ Bảo hiểm xã hội?

Bạn đọc Quang Anh (Hà Nội) hỏi: Tôi mới đổi giấy tờ cá nhân từ Chứng minh thư nhân dân sang Thẻ căn cước công dân. Trong trường hợp này, tôi có phải làm thủ tục để cấp lại sổ bảo hiểm xã hội không, hay làm thủ tục thay đổi số Chứng minh thư nhân dân với cơ quan BHXH?

Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho hay: Theo quy định tại Khoản 2, Điều 46, Quyết định 595/QĐ – BHXH, cơ quan BHXH Việt Nam chỉ thực hiện cấp lại sổ BHXH trong các trường hợp: Mất, hỏng; gộp, thay đổi số sổ; họ tên; ngày tháng năm sinh; người đã hưởng BHXH một lần còn thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp chưa hưởng.

Thông tin số Chứng minh thư nhân dân là một trong các tiêu thức quản lý đối tượng trong cơ sở dữ liệu, vì vậy, không cần phải cấp lại sổ BHXH. Đề nghị bạn lập mẫu TK1-TS (Bao gồm tờ khai tham gia điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT ban hành theo Quyết định 888/QĐ-BHXH) nộp cho cơ quan BHXH Việt Nam để điều chỉnh số Chứng minh thư nhân dân của bạn trong cơ sở dữ liệu.

Nguyễn Đào