Được miễn, giảm tiền sử dụng đất trong hạn mức giao đất ở

Việc miễn, giảm tiền sử dụng đất đối với người có công với cách mạng được thực hiện theo quy định của pháp luật về người có công và áp dụng trong trường hợp được Nhà nước giao đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, công nhận quyền sử dụng đất. Diện tích đất được miễn, giảm là diện tích đất trong hạn mức giao đất ở.

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Tin nóng

Xem nhiều nhất