: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ Quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
07:00:42 14/12/2019

Trường hợp nào được hưởng bảo hiểm thất nghiệp?

Theo quy định tại Điều 43 của Luật Việc làm số 38/2013/QH13 về đối tượng bắt buộc tham gia BH thất nghiệp, NLĐ phải tham gia BH thất nghiệp khi làm việc theo hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc như sau:

a) Hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc không xác định thời hạn;

b) Hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc xác định thời hạn;

c) Hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 3 tháng đến dưới 12 tháng.

Trong trường hợp NLĐ giao kết và đang thực hiện nhiều hợp đồng lao động quy định tại Khoản này, thì NLĐ và người SDLĐ của hợp đồng lao động giao kết đầu tiên có trách nhiệm tham gia BH thất nghiệp.

Còn theo quy định tại Điều 49 về điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp, thì NLĐ quy định tại Khoản 1, Điều 43 của Luật này đang đóng BH thất nghiệp được hưởng trợ cấp thất nghiệp khi có đủ các điều kiện sau đây:

1. Chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc, trừ các trường hợp sau đây:

a) NLĐ đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc trái pháp luật;

b) Hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hằng tháng;

2. Đã đóng BH thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 24 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc đối với trường hợp quy định tại Điểm a và Điểm b, Khoản 1 Điều 43 của Luật này; đã đóng BH thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 36 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động đối với trường hợp quy định tại Điểm c, Khoản 1, Điều 43 của Luật này.

Đối chiếu những quy định nêu trên, nếu bạn tham gia đóng BHXH, BH thất nghiệp chưa đủ 12 tháng, sẽ không đủ điều kiện để hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định.

Hà Nguyên