Điều lệ Mặt trận phải thể hiện rõ chức năng đoàn kết, tập hợp

Lê Na - Quốc Định

Ngày 7/1, tại hội nghị Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam lần thứ 15, các đại biểu đã tập trung trao đổi, góp ý xung quanh dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều lệ MTTQ Việt Nam khoá VIII.

Điều lệ Mặt trận phải thể hiện rõ chức năng đoàn kết, tập hợp

Ông Vũ Trọng Kim, nguyên Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội Cựu thanh niên xung phong Việt Nam phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Quang Vinh.

Ông Vũ Trọng Kim, nguyên Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội Cựu thanh niên xung phong Việt Nam cho rằng, Điều lệ MTTQ Việt Nam cần phải thể hiện rõ chức năng đoàn kết, tập hợp; chức năng giám sát và phản biện xã hội từ đó bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân, phát huy hiệu quả quyền làm chủ của nhân dân.
 
“Mặt trận cần thể hiện rõ vai trò tuyên truyền, vận động nhằm tổ chức tốt các phong trào, các cuộc vận động, tổ chức cho nhân dân tham gia giám sát, phản biện xã hội, góp phần xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng vững mạnh”, ông Vũ Trọng Kim nhấn mạnh.
 
Góp ý về Điều lệ MTTQ Việt Nam (Điều lệ), nguyên Phó Chủ tịch Lê Bá Trình đề nghị Điều lệ cần nêu rõ hai tên gọi, đó là MTTQ Việt Nam là tổ chức Mặt trận trên phạm vi toàn quốc, bao gồm cả Ủy ban MTTQ Việt Nam, tỉnh, huyện, xã; MTTQ Việt Nam ở tỉnh, huyện, xã là tổ chức MTTQ Việt Nam của địa phương. Ủy ban MTTQ Việt Nam mỗi cấp là cơ quan chấp hành của MTTQ Việt Nam cấp đó giữa 2 kỳ đại hội.
 
Như vậy, MTTQ Việt Nam của mỗi cấp vừa là tổ chức của Mặt trận cấp đó, vừa là thành viên của tổ chức Mặt trận cấp trên trực tiếp và Trung ương.
 
MTTQ Việt Nam mỗi cấp có tính chất độc lập về tổ chức và chịu sự hướng dẫn, kiểm tra, đánh giá, hoạt động của Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp trên.
 
Tại Điều 31của Điều lệ, ông Lê Bá Trình đề nghị, quan hệ giữa Ủy ban MTTQ các cấp, không nên chỉ dừng lại là kiểm tra, hướng dẫn mà còn là đánh giá kết quả hoạt động; đồng thời quan hệ giữa các thành viên là quan hệ bình đẳng, tôn trọng phối hợp và thống nhất hành động.
 
Để tiếp tục bổ sung, điều chỉnh và hoàn chỉnh dự thảo điều lệ sửa đổi, theo ông Lê Bá Trình cần tiếp tục tổ chức các cuộc tọa đàm, trao đổi, thảo luận làm nhằm rõ vấn đề lý luận và thực tiễn, cập nhất chính sách, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước về Đại đoàn kết toàn dân tộc và MTTQ Việt Nam để kịp phục vụ trình Đại hội IX…
 
Giáo sư Đỗ Duy Thường cho biết, đây là lần thứ 5 ông góp ý về Điều lệ MTTQ Việt Nam. Tính chất về vai trò, vị trí của MTTQ Việt Nam rất dài cho nên cần có bố cục, kết cấu chương 1 theo ngôn ngữ chung của Đảng và cương lĩnh Đại hội Đảng về vai trò của MTTQ Việt Nam.
 
Đây là văn bản quy phạm pháp luật, cần phải làm rõ tính chất, vị trí, vai trò, địa vị chính trị pháp lý của MTTQ Việt Nam nhưng ông Thường cũng cho rằng, đây là một văn bản quy phạm rất đặc biệt vì nó mang tính Mặt trận.
 
Ông Đỗ Duy Thường đã đưa ra hai phương án trình bày điều lệ. Phương án thứ nhất là tính chất vị trí của MTTQ Việt Nam. Thứ 2 là vai trò của MTTQ Việt Nam. Thứ 3 là biểu trưng và ngày truyền thống.
 
Phương án 2 chỉ có hai điều: Thứ nhất là tính chất, vị trí, vai trò. Thứ hai là biểu trưng và ngày truyền thống. 

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Nâng cao vai trò, vị thế của Mặt trận

Nâng cao vai trò, vị thế của Mặt trận

Ngày 12/11, Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam tổ chức hội nghị nghiệm thu Dự án cấp Bộ “Điều tra, nghiên cứu ý kiến đánh giá của nhân dân về vai trò của MTTQ trong ...

Tin nóng

Xem nhiều nhất