: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011

Toạ đàm vai trò Mặt trận trong giai đoạn hiện nay

Ngày 9/10, Trung tâm bồi dưỡng cán bộ và nghiên cứu khoa học MTTQ Việt Nam, phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Cần Thơ tổ chức tọa đàm “Vai trò của MTTQ Việt Nam trong giai đoạn hiện nay – Thực trạng và giải pháp”.