‘Vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong giai đoạn hiện nay – Thực trạng và giải pháp’

Quốc Định

Ngày 17/10, tại TP HCM, Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ và Nghiên cứu khoa học Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM tổ chức buổi Tọa đàm với chủ đề “Vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong giai đoạn hiện nay – Thực trạng và giải pháp”.

‘Vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong giai đoạn hiện nay – Thực trạng và giải pháp’

Ông Tạ Văn Sỹ phát biểu tại Tọa đàm.

Tới dự và chủ trì buổi Tọa đàm có ông Tạ Văn Sỹ, Ủy viên UBTƯ MTTQ Việt Nam, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ và Nghiên cứu khoa học Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; về phía Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM có ông Nguyễn Thành Trung, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM. Đặc biệt buổi tọa đàm thu hút nhiều đại biểu là lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội của TP, đại diện các Ban Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn Ủy ban MTTQ Việt Nam TP, đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam nhiều quận, huyện, các  xã –phường – thị trấn trên địa bàn TP HCM.

Phát biểu tại Tọa đàm, ông Tạ Văn Sỹ cho biết, thực tiễn hoạt động của MTTQ Việt Nam các cấp những năm qua luôn nỗ lực phấn đấu phát huy vai trò, trách nhiệm của mình trong hệ thống chính trị và đời sống xã hội. Nội dung và phương thức hoạt động của Mặt trận không ngừng được đổi mới, trách nhiệm đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân của MTTQ Việt Nam ngày càng được thể hiện rõ hơn. Nhiệm vụ giám sát, phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam có những bước tiến mới, hoạt động có chiều sâu. 

Các cuộc vận động, phong trào thi đua tiếp tục được đổi mới về nội dung và phương thức thực hiện, thiết thực và hiệu quả hơn. Việc phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước ngày càng rõ hơn về cơ chế và phương thức tổ chức thực hiện. Hoạt động đối ngoại nhân dân, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước ngày càng rõ hơn về cơ chế và phương thức tổ chức thực hiện. Hoạt động đối ngoại nhân dân của MTTQ Việt Nam có nhiều chuyển biến mới, góp phần mở rộng đoàn kết hữu nghị và hợp tác nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế…Vai trò, vị trí của MTTQ Việt Nam ngày càng được nâng cao với những đóng góp to lớn trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Cũng theo ông Sỹ, bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động của Mặt trận cũng còn những mặt hạn chế như phương thức vận động, tập hợp xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc chưa theo kịp những yêu cầu mới trong xã hội. Một bộ phận không nhỏ trong nhân dân đến nay chưa thực sự hiểu về tổ chức Mặt trận và công tác Mặt trận, còn thực trạng người dân không biết, không quan tâm đến công tác Mặt trận khiến cho một số nội dung, chương trình hoạt động của Mặt trận còn chưa nhận được sự đồng tình, ủng hộ rộng rãi của người dân, hiệu quả hoạt động chưa cao…

‘Vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong giai đoạn hiện nay – Thực trạng và giải pháp’ - 1

Quang cảnh buổi Tọa đàm.

Là địa phương có nhiều phong trào hoạt động hiệu quả trong công tác Mặt trận, ông Lý Ngọc Thạch, Trưởng ban Dân chủ Pháp Luật, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM chia sẻ: “Kinh nghiệm của chúng tôi là luôn đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, trong đó trọng tâm hướng về cơ sở, khắc phục biểu hiện hành chính, gần dân hơn nhằm đề ra các hình thức hoạt động phù hợp với thực tiễn. Phát huy quyền làm chủ của nhân dân trên các lĩnh vực đời sống xã hội, huy động nguồn lực chăm lo đời sống vật chất, văn hóa tinh thần cho nhân dân. Bên cạnh đó, kịp thời, biểu dương và nhân rộng các mô hình tiên tiến, cách làm hiệu quả”.

Bà Võ Thị Kim Hồng, Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn Dân chủ Pháp luật, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM cho rằng, trong xu thế mở rộng dân chủ như hiện nay, mở rộng chức năng của Mặt trận là nhiệm vụ quan trọng, vì Mặt trận là tổ chức liên minh chính trị, tập hợp các tầng lớp nhân dân, giai cấp dân tộc cùng xây dựng và bảo vệ đất nước, đây là một lợi thế mà các tổ chức khác không thể có được.  Bà Hồng đề nghị, Mặt trận cần tăng cường giám sát, phản biện, trong đó tập trung vào những vấn đề nóng, người dân đang bức xúc. Mặt trận cần có tiếng nói trước và tiếng nói của Mặt trận cần phân tích đầy đủ lý, tình để thuyết phục bên chịu giám sát, phản biện.

“Hiện nay, không phải ai cũng hiểu hết được vai trò của Mặt trận, do vậy cần tăng cường hoạt động tuyên truyền, giải thích; Mặt trận cần hướng về cơ sở, hướng về địa bàn dân cư, giúp đỡ họ, chỉ như vậy người dân mới hiểu và tin Mặt trận”- bà Hồng đề nghị.

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Nâng cao vai trò, vị thế của Mặt trận

Nâng cao vai trò, vị thế của Mặt trận

Ngày 12/11, Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam tổ chức hội nghị nghiệm thu Dự án cấp Bộ “Điều tra, nghiên cứu ý kiến đánh giá của nhân dân về vai trò của MTTQ trong ...

Tin nóng

Xem nhiều nhất