Tuyên Quang: Hiệu quả từ mô hình điểm về giảm nghèo và bảo vệ môi trường

T.Quang

Thời gian qua, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đã lựa chọn, chỉ đạo xây dựng 2 mô hình điểm  ở thôn Trung Tâm và thôn Đồng Lũng, xã Phúc Thịnh, huyện Chiêm Hóa về khu dân cư thực hiện giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới và bảo vệ môi trường trong quá trình sản xuất, kinh doanh và tổ chức cuộc sống tại địa bàn dân cư.

Sau khi triển khai thực hiện, thôn Trung Tâm và thôn Đồng Lũng đã có được những kết quả khích lệ, cơ bản đạt 8 tiêu chí về xây dựng khu dân cư thực hiện giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới và bảo vệ môi trường. 100% các hộ gia đình tự nguyện ký bản cam kết bảo vệ môi trường, tích cực, nhiệt tình tham gia các hoạt động dọn vệ sinh môi trường, khơi thông cống rãnh, quét dọn đường làng, ngõ xóm…

Những hoạt động đó đã góp phần làm giữ gìn cảnh quan khu dân cư, giúp môi trường được cải thiện một cách đáng kể. Cùng với đó, các hộ gia đình đã áp dụng những tiến bộ khoa học kĩ thuật vào sản xuất và phát triển kinh tế hộ gia đình nhờ đó đời sống kinh tế của nhân dân trong thôn được ổn định và từng bước nâng cao.    

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Xem nhiều nhất