Tuyên Quang: Sai sót trong bổ nhiệm hàng chục công chức

Đức Sơn

Thanh tra Bộ Nội vụ vừa tiến hành kiểm tra và phát hiện nhiều sai sót trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý biên chế công chức, tuyển dụng công chức, xét tuyển cán bộ... trong các cơ quan hành chính nhà nước của UBND tỉnh Tuyên Quang giai đoạn từ ngày 1/1/2017 đến ngày 28/2/2019.

Theo Kết luận của Thanh tra Bộ Nội vụ, việc tuyển dụng công chức, viên chức không qua thi tuyển, xét tuyển theo chính sách thu hút của tỉnh Tuyên Quang là không đúng quy định của Luật Cán bộ, công chức, Luật Viên chức và văn bản hướng dẫn thi hành.

Cụ thể, trong việc tuyển dụng công chức, qua kiểm tra 33 hồ sơ cho thấy các trường hợp đặc biệt trong tuyển dụng công chức được UBND tỉnh Tuyên Quang thực hiện theo quy định pháp luật, nhưng đến thời điểm thanh tra 16/33 công chức chưa có chứng chỉ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên.

Về việc bổ nhiệm công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý, UBND tỉnh Tuyên Quang và các cơ quan, tổ chức thực hiện có thiếu sót trong việc kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn đối với 7 công chức thiếu chứng chỉ ngoại ngữ, 2 công chức thiếu chứng chỉ quản lý nhà nước dành cho lãnh đạo sở hoặc nghiệp vụ chuyên ngành. Đáng chú ý, Đoàn thanh tra còn phát hiện có 1 trường hợp chưa có quyết định tuyển dụng công chức nhưng vẫn được bổ nhiệm vào vị trí lãnh đạo, quản lý.

Qua thanh tra về trình tự, thủ tục bổ nhiệm, Cơ quan Thanh tra cũng phát hiện một số trường hợp chưa được phản ánh bằng văn bản lưu trong hồ sơ bổ nhiệm. Thời điểm làm quy trình, ban hành quyết định bổ nhiệm lại đối với một số trường hợp còn chậm so với quy định. Về đào tạo, bồi dưỡng công chức, còn 1 cơ quan, tổ chức cử 2 đại biểu HĐND cấp huyện đi đào tạo, bồi dưỡng là không đúng đối tượng. Công tác quản lý hồ sơ công chức tại một số cơ quan, tổ chức tại tỉnh Tuyên Quang cũng còn nhiều tồn tại thiếu sót.

Theo đó, Thanh tra Bộ Nội vụ kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang thu hồi quyết định bổ nhiệm đối với trường hợp chưa có quyết định tuyển dụng công chức. Tiến hành rà soát điều kiện, tiêu chuẩn trình tự, thủ tục đối với các trường hợp được tuyển dụng, bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo từ tháng 6/2012 đến nay. Đồng thời, lập kế hoạch cử công chức chưa đáp ứng đầy đủ điều kiện, tiêu chuẩn bổ nhiệm, tiêu chuẩn ngạch đi đào tạo, bồi dưỡng để hoàn thiện điều kiện, tiêu chuẩn trong thời hạn 6 tháng. Quá thời hạn nêu trên nếu không đáp ứng đầy đủ thì thu hồi quyết định bổ nhiệm. Không bổ nhiệm lại đối với các trường hợp không đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn chức danh, tiêu chuẩn ngạch hiện giữ.

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Xem nhiều nhất