UB MTTQ T.P Cần Thơ ký kết chương trình phối hợp thực hiện luật Bảo Hiểm Xã Hội – Bảo Hiểm Y Tế

Ngày 27-8-2015, UBMTTQVN TP. Cần Thơ cùng với Bảo hiểm xã hội Thành Phố Cần Thơ tổ chức buổi lễ ký kết chương trình phối hợp thực hiện luật bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) trên địa bàn TP Cần Thơ giai đoạn (2015 – 2020).

Hai bên cam kết phối hợp trong việc thực hiện chính sách, pháp luật về BHXH - BHYT giữa UBMTTQ VN TP Cần Thơ, Bảo Hiểm Xã Hội và các đơn vị đoàn thể xã hội nhằm mục đích tăng cường trách nhiệm giữa các bên trong chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức thực hiện có hiệu quả chính sách BHXH-BHYT để đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho người lao động khi tham gia BHXH-BHYT  góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn thành phố; Hai bên hỗ trợ lẫn nhau thường xuyên kiểm tra, giám sát, đề xuất các giải pháp thực hiện chương trình phối hợp, giải quyết những vấn đề khó khăn, vướng mắc nảy sinh. Hàng năm lãnh đạo hai bên luân phiên tổ chức tổng kết đánh giá chương trình phối hợp; đề xuất các nội dung, biện pháp phối hợp trong thời gian tới, biểu dương khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện chương trình phối hợp.

Cùng ngày, UB MTTQVN thành phố Cần Thơ ký kết chương trình phối hợp với Hội liên hiệp phụ nữ về việc góp phần tăng tỷ lệ nữ đại biểu Quốc Hội khóa XIV và nữ đại biểu Hội Đồng Nhân Dân các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021. Chương trình phối hợp sẽ phát huy vai trò, trách nhiệm của 2 bên nhằm góp phần tăng tỷ lệ nữ đại biểu Quốc Hội, nữ đại biểu HĐND, tăng tỷ lệ nữ đại biểu chuyên trách, Thường Trực HĐND và các ban HĐND các cấp.

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Xem nhiều nhất