Vấn đề bảo vệ trẻ em liên quan đến Bộ Quy tắc ứng xử trên không gian mạng

Lê Việt (tổng hợp)

Bộ Quy tắc ứng xử trên không gian mạng đã nêu rõ nhà cung cấp và người sử dụng mạng phải tuân thủ pháp luật Việt Nam, giáo dục trẻ em và trẻ vị thành niên sử dụng mạng xã hội an toàn, lành mạnh.

Trả lời ĐB Đinh Thị Kiều Trinh (Nghệ An) về Bộ quy tắc ứng xử trên không gian mạng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng cho biết, tháng 4/2020, Bộ đã trình Thủ tướng ban hành Bộ Quy tắc ứng xử trên không mạng.

Về yêu cầu bảo vệ trẻ em, nội dung Bộ Quy tắc ứng xử đã nêu rõ nhà cung cấp và người sử dụng mạng phải tuân thủ pháp luật Việt Nam, tôn trọng quyền trẻ em, phải hướng dẫn, giáo dục trẻ em và trẻ vị thành niên sử dụng mạng xã hội an toàn, lành mạnh.

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Xem nhiều nhất