Vận động các tôn giáo tích cực tham gia phục hồi kinh tế sau đại dịch

Trung Hiếu

Nhiệm vụ trọng tâm trên được Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Ngô Sách Thực nhấn mạnh tại Hội nghị giao ban công tác tôn giáo 6 tháng đầu năm 2020 với một số tổ chức thành viên, cơ quan Trung ương, sáng 6/7.

Phó Chủ tịch Ngô Sách Thực phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Quang Vinh.
Phó Chủ tịch Ngô Sách Thực phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Quang Vinh.

Thay mặt Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam, Phó Chủ  tich Ngô Sách Thực đề nghị, trong 6 tháng cuối năm 2020, Mặt trận và các tổ chức thành viên, các cơ quan chức năng ở Trung ương cần tăng cường phối hợp, thống nhất hành động, kể cả trong chỉ đạo, thực thi và trong công tác vận động, tập hợp đồng bào các tôn giáo.

Theo Phó Chủ tịch Ngô Sách Thực trọng tâm công tác hàng đầu cần quan tâm là việc MTTQ và các tổ chức thành viên cần tiếp tục tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, chỉ đạo của Chính phủ, các chương trình hành động của MTTQ Việt Nam về phát triển kinh tế xã hội của đất nước và địa phương trong giai đoạn thiết lập trạng thái bình thường mới sau đại dịch Covid-19.

Bên cạnh đó, Mặt trận và các tổ chức thành viên cần chú trọng bồi dưỡng, tập huấn cho các cán bộ làm công tác tôn giáo, từ đó tạo tiền đề để chủ động nắm bắt tình hình, cung cấp thông tin, định hướng dư luận trong nhân dân; đề xuất với cấp ủy, phối hợp với chính quyền tăng cường tổ chức các diễn đàn trao đổi, đối thoại và các hoạt động tiếp xúc lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của nhân dân, của chức sắc, chức việc, nhà tu hành và đồng bào có đạo.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Quang Vinh.
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Quang Vinh.

Phó Chủ tịch Ngô Sách Thực cũng nhấn mạnh tới việc Mặt trận và các tổ chức thành viên quan tâm phát huy vai trò, nguồn lực của các tôn giáo tham gia các phong trào, cuộc vận động do UBTƯ MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên phát động. Đặc biệt là phát huy vai trò của người uy tín, người tiêu biểu và cốt cán trong đồng bào tôn giáo; đẩy mạnh việc các tổ chức tôn giáo tham gia xã hội hóa các hoạt động y tế, giáo dục, từ thiện nhân đạo, bảo vệ môi trường…

Báo cáo tại Hội nghị cho thấy, trên cơ sở Chương trình phối hợp và thống nhất hành động năm 2020 của UBTƯ MTTQ Việt Nam, công tác phối hợp giữa UBTƯ MTTQ Việt Nam với một sổ tổ chức thành viên của Mặt trận và các cơ quan liên quan trong công tác tôn giáo được tăng cường theo hướng chặt chẽ, có trọng tâm, trọng điểm và đạt được những kết quả quan trọng.

UBTƯ MTTQ Việt Nam và các cơ quan đã phối hợp đẩy mạnh triển khai các phong trào thi đua yêu nước trong vùng đồng bào tôn giáo; phát huy vai trò của người có uy tín tiêu biểu trong chức sắc, nhà tu hành các tôn giáo. Việc tổng kết, phát triển, nhân rộng và lồng ghép các mô hình tôn giáo tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh ngày càng có hiệu quả, vai trò của các tổ chức tôn giáo được phát huy.

Đặc biệt, trong thời điểm đại dịch Covid-19 bùng phát, công tác chăm lo, giải quyết, lắng nghe nguyện vọng, kiến nghị, đề xuất của các tổ chức, cá nhân tôn giáo được quan tâm.

Từ đó, Mặt trận sớm kiến nghị với Đảng, Nhà nước giải quyết những vấn đề phát sinh trong công tác tôn giáo tại địa phương và thể hiện rõ vai trò cầu nối giữa Mặt trận, các tổ chức thành viên với Đảng, Nhà nước và các tổ chức, cá nhân tôn giáo.

Tin liên quan

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Mặt trận Gò Quao nở rộ nhiều mô hình hay

Mặt trận Gò Quao nở rộ nhiều mô hình hay

Thời gian qua, Mặt trận huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang thành lập và phát huy nhiều mô hình hiệu quả trong công tác chăm lo cho người nghèo, các chương trình an sinh ...

Tin nóng

Xem nhiều nhất