Vận động tín đồ Phật giáo Hòa Hảo tham gia bảo đảm ANTT

Quốc Trung

Ngày 20/4, tại An Giang, Bộ Công an phối hợp với Tỉnh ủy, UBND tỉnh An Giang tổ chức Hội thảo khoa học “Vận động quần chúng tín đồ Phật giáo Hòa Hảo (PGHH) tham gia bảo đảm an ninh trật tự”.

Các đại biểu tham dự Hội thảo.

Hội thảo có sự tham dự của Thiếu tướng Nguyễn Minh Kha, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh, Bộ Công an; lãnh đạo UBND tỉnh An Giang và gần 200 dại biểu là những nhà hoạt động thực tiễn, nhà khoa học trong và ngoài lực lượng Công an.

Có hơn 60 báo cáo khoa học được gửi tới hội thảo, trong đó 10 báo cáo tham luận được trình bày tại hội thảo tập trung vào các chủ đề như: Quan điểm, tư tưởng của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an và các tỉnh, thành phố về công tác vận động quần chúng tín đồ PGHH tham gia bảo đảm an ninh trật tự; đánh giá về kết quả của sự phối hợp lực lượng trong tổ chức thực hiện,… qua đó, đề xuất các giải pháp nhằm góp phần nâng cao hiệu quả công tác vận động quần chúng tín đồ PGHH tham gia bảo đảm an ninh trật tự.

Các tham luận tại Hội thảo nhận định, PGHH là một tôn giáo nội sinh, là thành viên của MTTQ Việt Nam ở cả cấp Trung ương và địa phương, với khẩu hiệu hành đạo “vì đạo pháp, vì dân tộc”, hoạt động của PGHH ngày càng ổn định, có đường hướng lãnh đạo tiến bộ, tuân thủ pháp luật, có nhiều đóng góp hoạt động từ thiện. 

Đại bộ phận tín đồ PGHH luôn phát huy tinh thần đại đoàn dân tộc; tích cực phát triển kinh tế - xã bội, xóa đói giảm nghèo; làm tốt công tác từ thiện nhân đạo; phát huy những giá trị đạo đức tốt đẹp của tôn giáo mình, góp phần vào việc xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc…

Thiếu tướng Nguyễn Minh Kha cho biết, vơi tinh thần khẩn trương, tâm huyết và trách nhiệm cao, hội thảo đã góp phần khẳng định, làm rõ hơn nữa về vai trò của quần chúng nhân dân tín đồ PGHH trong sự nghiệp cách mạng nói chung, tham gia bảo đảm an ninh trật tự nói riêng, nhất là trong giai đoạn hiện nay khi nước ta ngày càng hội nhập quốc tế sâu rộng. 

Từ đó, rút ra được những kinh nghiệm hay, bài học quý về vận động quần chúng tín đồ PGHH tham gia bảo đảm ANTT để nhân rộng, vận dụng vào vận động quần chúng tín đồ các tôn giáo khác. 

Bên cạnh đó, cũng chỉ rõ thuận lợi, khó khăn, hạn chế, bất cập của công tác vận động quần chúng tín đồ PGHH tham gia bảo đảm ANTT trong thời gian qua để có biện pháp khắc phục trong thời gian tới; đưa ra những dự báo tình hình và đề xuất giải pháp hữu hiệu nhằm nâng cao hiệu quả công tác vận động quần chúng tín đồ PGHH tham gia bảo đảm ANTT trong thời gian tới; đề xuất sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện lý luận về công tác vận động quần chúng tín dồ PGHH tham gia bảo đảm ANTT.

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Xem nhiều nhất