Bàn giao Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch

 

Ngày 14/4, tại Hà Nội, Bộ VHTT&DL đã tổ chức buổi lễ bàn giao giữa đồng chí Hoàng Tuấn Anh - nguyên Bộ trưởng và đồng chí Nguyễn Ngọc Thiện - Bộ trưởng. Tới dự có đồng chí Mai Văn Chính - Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, các đồng chí lãnh đạo các Tổng cục, Cục, Văn phòng Bộ và các đơn vị trực thuộc Bộ VHTT&DL.

Bàn giao Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Lễ bàn giao giữa ông Hoàng Tuấn Anh - nguyên Bộ trưởng
và ông Nguyễn Ngọc Thiện - Bộ trưởng Bộ VH, TT&DL.

Phát biểu tại buổi lễ, nguyên Bộ trưởng Bộ VHTT&DL Hoàng Tuấn Anh chúc mừng tân Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện nhận nhiệm vụ lãnh đạo Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch, đồng thời bày tỏ cám ơn sự ủng hộ của tập thể ban cán sự Đảng, lãnh đạo Bộ, lãnh đạo các Cục, Vụ… cùng toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong hai nhiệm kỳ vừa qua đã cùng chung sức, chung lòng, nỗ lực phấn đấu trong lĩnh vực công tác đưa sự nghiệp Văn hóa, Thể thao và Du lịch có được những thành tựu như ngày hôm nay.

Ông Hoàng Tuấn Anh cũng nhấn mạnh, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Thủ tướng Chính phủ, sự ủng hộ của các ban ngành, tổ chức đoàn thể và nhân dân cả nước, ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, trong đó đặc biệt phải kể đến việc hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật trong các lĩnh vực của Ngành.

Thông báo về những kết quả đạt được trên tất cả các lĩnh vực quản lý của Ngành, ông Hoàng Tuấn Anh cũng cho biết trong hai nhiệm kỳ mình quản lý, các hoạt động của Ngành đã có nhiều chuyển biến tích cực, đã có được vai trò, vị trí, tính ưu việt của quản lý ngành, đặt nền tảng vững chắc cho các hoạt động của Ngành trong những năm tới.

Nguyên Bộ trưởng cũng mong muốn: “Trong thời gian tới, với số lượng công việc còn nhiều, nhiệm vụ nặng nề của Đảng, nhân dân giao phó, tôi mong rằng đồng chí Nguyễn Ngọc Thiện sẽ tiếp tục giữ vững nề nếp, kỷ cương, thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ và có được sự nhất trí cao trong Ban cán sự Đảng, tập thể lãnh đạo Bộ để chỉ đạo, lãnh đạo quyết liệt toàn diện các hoạt động của ngành nhằm thực hiện các chỉ đạo của Đảng, Chính phủ trong việc thực hiện các Chiến lược, Đề án trên các lĩnh vực hoạt động của ngành đã được phê duyệt, đưa sự nghiệp Văn hóa, Thể thao và Du lịch và gia đình phát triển mạnh mẽ, đạt các mốc quan trọng trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa cả nước. Cố gắng làm tốt nhiệm vụ của tư lệnh ngành”.

Bàn giao Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch - 1

Cũng tại lễ bàn giao tân Bộ trưởng Bộ VHTT&DL Nguyễn Ngọc Thiện cũng cho rằng, bên cạnh những thuận lợi cơ bản và thành tựu của các nhiệm kỳ trước để lại, phía trước vẫn còn rất nhiều khó khăn, thách thức và nhiều tồn tại hạn chế cần khắc phục cũng như sẽ có nhiều vấn đề mới nảy sinh cần phải giải quyết. Trong thời gian tới một mặt chúng ta phải xử lý để giải quyết tốt tất cả những vấn đề về quản lý nhà nước của Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch theo quy định của pháp luật, mặt khác cần tập trung chỉ đạo có trọng tâm trọng điểm để giải quyết xử lý những vấn đề cấp bách, bức xúc và quan trọng do thực tiễn đặt ra.

Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện cũng khẳng định trong thời gian tới cần tập trung vào những vấn đề như sau: Về lĩnh vực văn hoá, tập trung chăm lo xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện, hướng đến chân thiện mỹ, thấm nhuần tinh thần dân tộc, dân chủ, nhân văn và khoa học, trọng tâm là bồi dưỡng tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, đạo đức, lối sống và nhân cách tốt đẹp.

Phải tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, ý thức tôn trọng pháp luật, có giải pháp cụ thể, thiết thực để ngăn chặn và đẩy lùi sự xuống cấp về đạo đức xã hội, khắc phục những hạn chế của con người Việt Nam. Đúc kết, xây dựng và từng bước hình thành những giá trị chuẩn của con người Việt Nam thời kỳ CNH-HĐH và hội nhập quốc tế, xây dựng và phát huy lối sống mỗi người vì mọi người, mọi người vì mỗi người, hình thành lối sống có ý thức tự trọng, tự chủ, sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật. Xây dựng môi trường văn hoá lành mạnh, phù hợp với bối cảnh phát triển kinh tế thị trường XHCN và hội nhập quốc tế, xây dựng văn hoá trong hệ thống chính trị, trong từng cộng đồng, làng bản, khu phố, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và mỗi gia đình.

Đẩy mạnh phong trào “Toàn dân xây dựng đời sống văn hoá” đi vào chiều sâu, hiệu quả, thiết thực và có bổ sung những tiêu chí mới. Xây dựng thị trường văn hoá lành mạnh, đẩy mạnh phát triển công nghiệp văn hoá, chủ động hội nhập quốc tế về văn hoá, tăng cường các thiết chế về văn hoá. Về lĩnh vực gia đình, thực hiện hiệu quả chiến lược phát triển gia đình Việt Nam, xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh, là tổ ấm hình thành, nuôi dưỡng nhân cách con người; đề cao và phát huy vai trò gia đình. Trong giáo dục đạo đức con người phải gắn kết chặt chẽ giữa gia đình, nhà trường và xã hội.

Về lĩnh vực thể dục thể thao, mở rộng và nâng cao chất lượng phong trào thể dục thể thao quần chúng, đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện theo gương Bác Hồ vĩ đại” đi vào chiều sâu, có hiệu quả thiết thực, gắn với triển khai phong trào xây dựng gia đình văn hoá, phong trào xây dựng nông thôn mới, nâng cao thể lực, tầm vóc con người Việt Nam; gắn giáo dục thể chất với giáo dục tri thức, đạo đức, kỹ năng sống, phấn đấu đến năm 2020 số người luyện tập thể dục thể thao thường xuyên đạt 33%, gia đình tập luyện thể thao đạt 23%; từng bước phát triển thể thao thành tích cao theo hướng chuyên nghiệp, nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo vận động viên, phấn đấu là 1 trong 3 nước có thành tích cao dẫn đầu ở các kỳ SEA Games, từng bước tiếp cận thành tích của châu Á và Thế giới ở một số nội dung Olympic, ASIAD mà nước có thế mạnh.

Bàn giao Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch - 2

Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện tặng quà lưu niệm cho
nguyên Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh. 

Về lĩnh vực du lịch, tập trung khắc phục những hạn chế tồn tại trong ngành du lịch, mà trước hết là chất lượng dịch vụ, tính chuyên nghiệp của nguồn nhân lực du lịch, cải thiện môi trường du lịch, an ninh, an toàn văn minh trong du lịch về cơ sở hạ tầng, về công tác xúc tiến quảng bá, xây dựng thương hiệu, nâng cao nhận thức và tăng cường công tác quản lý nhà nước. Tập trung phát triển du lịch theo chiều sâu, được đo bằng chất lượng, tính chuyên nghiệp, hiệu quả bền vững thương hiệu và sự cạnh tranh; cải thiện và xây dựng hình ảnh du lịch Việt Nam chất lượng, an toàn, thân thiện với những điểm đến danh tiếng và những thương hiệu du lịch nổi bật, đẳng cấp cao, rút ngắn khoảng cách với các nước trong khu vực; phấn đấu đến năm 2020, du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, đạt tốc độ tăng trưởng bình quân 11-12% và đến năm 2020 đạt 12-13 triệu lượt khách quốc tế, 48-50 triệu lượt khách nội địa…

Cũng tại buổi lễ, Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện đã hứa và khẳng định, trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình, sẽ luôn: Trung thành tuyệt đối với Tổ quốc, với Đảng và nhân dân; chấp hành nghiêm chỉnh các nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; Luôn giữ vững sự đoàn kết thống nhất trong Ban cán sự Đảng, tập thể lãnh đạo và trong toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong toàn Ngành; Luôn giữ vững kỷ cương, kỷ luật, thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, lấy chất lượng, hiệu quả làm chuẩn mực, thước đo đánh giá năng lực, phẩm chất cá nhân; Luôn kế thừa những kinh nghiệm quý báu của các đồng chí Bộ trưởng trước để lại, đặc biệt là những kinh nghiệm quý báu qua hai nhiệm kỳ của Bộ trưởng tiền nhiệm Hoàng Tuấn Anh, đồng thời luôn tìm tòi sáng tạo vận dụng những cái mới phù hợp với đòi hỏi của thực tiễn.

Hoàng Minh
Ảnh: Ngọc Thành

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Triển lãm của các họa sĩ đương đại

Triển lãm của các họa sĩ đương đại

Tác phẩm của 19 họa sĩ Việt Nam đương đại hàng đầu trên thị trường mỹ thuật sẽ được triển lãm tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam từ ngày 6 đến 15/8/2020.
Kỳ vọng vào lớp trẻ

Kỳ vọng vào lớp trẻ

Hội Nhạc sĩ Việt Nam sẽ tập trung để làm sao lôi cuốn được các nhạc sĩ trẻ có được những sáng tác có ích cho đời sống xã hội...

Tin nóng

Xem nhiều nhất