: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ Quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
08:20:00 26/08/2016

Bổ sung 3 di tích mới phát hiện vào Di tích quốc gia đặc biệt nhà tù Côn Đảo

Bộ VHTT&DL vừa đồng ý về chủ trương thêm 3 di tích mới phát hiện vào Di tích quốc gia đặt biệt Nhà tù Côn Đảo của UBND tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu.

Bổ sung 3 di tích mới phát hiện vào Di tích quốc gia đặc biệt nhà tù Côn Đảo

Trước đó, Bộ VHTT&DL có nhận được Công văn số 4242/UBNDVP ngày 13/6/2016 của  UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đề nghị xem xét, bố sung 3 điểm di tích mới phát hiện gồm: Nghĩa địa tù đầu tiên Côn Đảo, Lò thiêu xác tù nhân Côn Đảo, Bãi xử bắn tù nhân Côn Đảo vào di tích quốc gia đặc biệt Nhà tù Côn Đảo (theo đề nghị của Ban liên lạc cựu tù chính trị Trại I- 6B Côn Đảo).

Bộ VHTT&DL thống nhất chủ trương bổ sung 3 điểm di tích mới phát hiện nêu trên vào Di tích quốc gia đặc biệt Nhà tù Côn Đảo (huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) được Thủ tướng Chính phủ xếp hạng tại Quyết định số 548/QĐ-TTg ngày 10-5-2012. Bộ cũng đề nghị UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giao Sở VHTT&DL tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu tiến hành lập hồ sơ khoa học các điểm di tích nêu trên theo quy định tại Thông tư số 09/2011/TT-BVHTTDL ngày 14/7/2011 của Bộ VHTT&DL qui định về nội dung hồ sơ khoa học để xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh gửi tới Bộ VHTT&DL trước ngày 30/9/2016 để Bộ xin ý kiến Hội đồng Di sản văn hóa quốc gia, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định. 

   Hà Việt