: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ Quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
09:00:41 28/01/2020

Còn một Biện Sơn

Thơ Nguyễn Hoà Bình (Kính tặng Thượng tọa Thích Minh Pháp)

Sông Loan tưới mát xanh ngày Yên Lạc
Sương còn vương vọng nghe tiếng
chuông Chùa
Trong lích chích lời chim đang ngái ngủ
Chợt ấm lòng thoảng một tiếng
“Nam Mô...”

Tham sân si phủ lên tấm gương mờ
Tìm giải thoát ai cứu nhân độ thế
Ai trí huệ một đời câu Kinh Kệ
Mang từ bi hỷ xả gột lòng nhau.

Bảo tháp gọi mây nghe bạc bạc đầu
Như đau đáu chuyện nhân tình thế thái
Như day dứt nỗi đời nào tê tái
Hương sen còn đọng lại giữa lòng tay.

Buông bỏ đi cho thanh thản tháng ngày
Lời Phật dạy: Vô thường là tất cả
Trên cơm áo mới vượt qua bản ngã
Cho ta còn Biện Sơn Tự hôm nay...