: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ Quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
09:45:00 18/01/2017

Công bố 'Bộ tiêu chí đánh giá điểm đến du lịch Việt Nam'

Nhằm tăng cường công tác quản lý nhà nước về du lịch và khuyến khích đầu tư, nâng cấp chất lượng dịch vụ tại các điểm đến, Bộ VHTT&DL đã ban hành “Bộ tiêu chí đánh giá điểm đến du lịch”.

Cụ thể, tiêu chí đánh giá điểm đến là các điểm du lịch gồm 29 tiêu chí, chia thành 6 nhóm giống như tiêu chí dành để đánh giá khu du lịch. Trong đó, việc xác định các điểm đến cần đánh giá căn cứ vào khả năng thu hút khách du lịch và Đề xuất của khu, điểm du lịch.

Cụ thể là: Khu du lịch gồm các khu du lịch đã được đầu tư phát triển du lịch, hằng năm đón được từ 500.000 lượt khách du lịch trở lên; Điểm du lịch gồm các điểm đã được đầu tư phát triển du lịch, hằng năm đón được 50.000 lượt khách du lịch trở lên. Khu, điểm du lịch đạt điều kiện về khả năng thu hút khách, có hồ sơ đề nghị đánh giá xếp hạng gửi về Tổng cục Du lịch (Bộ VHTT&DL).    

M.Quân