: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ Quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
15:00:32 26/01/2020

Đầy vơi

Thơ Bùi Sỹ Hoa

Sau gi­­­ó giật cây tin mình bền sâu rễ

Dù rụng rơi bao lá bao cành

Xóm tôi ai cũng chăm bẵm thằng bé có mẹ mà không thấy bố
Hôm qua bố đưa về quê nó không biết gì cả xóm vừa vui lại vừa buồn

Chiếc bút bi quăng vào sọt rác
Còn ứa ra giọt mực cuối cùng

Những chiếc lá cố vươn vào không xanh
Có khi lại rơi xuống đất đầu tiên

Tôi và em
Năm tháng buồn vui vơi đi đầy thêm…